Vol 85, No 7 (2013)

Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 85, số 7, năm 2013

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/jard.v85i7

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Lê Văn Dân
Nguyễn Văn Huy, Lê Văn An, Morihiro Maeda
Lê Thị Khánh, Lê Thị Hồng Loan
Trần Văn Minh, Trần Thị Triêu Hà, Nguyễn Thị Diễm, Lã Thị Thu Hằng, Trần Minh Quang
Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Phúc Khoa
Phan Thị Phương Nhi, Đàm Thị Huế
Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Văn Trung, Châu Hồ Tịnh Tâm, Trương Thị Bích Phượng
Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Thị Hồng Phương
Nguyen Thanh Tam
Nguyen Thanh Tam, Dương Thị Bé Ba, Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Viết Thùy, Trần Văn Dũng
Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Phạm Thị Hải Yến, Nguyễn Khoa Huy Sơn
Hoàng Đình Trung
Hoàng Đình Trung, Nguyễn Thị Tuyết Mai