Vol. 85 No. 7 (2013): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 85, số 7, năm 2013
Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 85, số 7, năm 2013

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Lê Văn Dân
ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT KÍCH THÍCH VÀ MẬT ĐỘ ẤP ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG (Anabas testudineus, Bloch 1782)
Nguyễn Văn Huy, Lê Văn An, Morihiro Maeda
ÁP DỤNG MÔ HÌNH LANGMUIR ĐỂ XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG HẤP PHỤ PHỐT PHO CỦA TRẦM TÍCH ĐÁY AO NUÔI TÔM BÁN THÂM CANH
Lê Thị Khánh, Lê Thị Hồng Loan
KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ GIỐNG HOA LILY NHẬP NỘI TRỒNG TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN TẠI THỪA THIÊN HUẾ
Trần Văn Minh, Trần Thị Triêu Hà, Nguyễn Thị Diễm, Lã Thị Thu Hằng, Trần Minh Quang
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA CÂY HOA LILY SORBONNE Ở THẾ HỆ G1 SAU KHI XỬ LÝ LẠNH CỦ IN VITRO TẠI THỪA THIÊN HUẾ
Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Phúc Khoa
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH HỢP ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO CÂY TRỒNG NGẮN NGÀY PHỤC VỤ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ TRẤN EA SÚP, HUYỆN EA SÚP, TỈNH ĐẮK LẮK
Phan Thị Phương Nhi, Đàm Thị Huế
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CÓ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN TẠI HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Văn Trung, Châu Hồ Tịnh Tâm, Trương Thị Bích Phượng
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÂY BƯỞI THANH TRÀ (CITRUS GRANDIS (L.) OSBECK) ĐẦU DÒNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ BẰNG KỸ THUẬT RAPD
Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Thị Hồng Phương
YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ PHỤ PHẨM VÀ RÁC NÔNG NGHIỆP Ở VÙNG NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG TRỊ
Nguyen Thanh Tam
Ảnh hưởng của dịch chiết nấm Linh Chi (Ganoderma lucidum) lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus)
Nguyen Thanh Tam, Dương Thị Bé Ba, Nguyễn Thị Thùy Trang
ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN Enterococcus hirae LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CÁ TRA GIỐNG (Pangasianodon hypophthalmus)
Nguyễn Viết Thùy, Trần Văn Dũng
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ƯƠNG LÊN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ TẦM XI-BÊ-RI (Acipenser baerii Brandt, 1869) GIAI ĐOẠN CÁ HƯƠNG LÊN CÁ GIỐNG
Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Phạm Thị Hải Yến, Nguyễn Khoa Huy Sơn
XÁC ĐỊNH TỶ LỆ TIÊU HÓA CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN TRÊN CÁ DÌA (Siganus guttatus)
Hoàng Đình Trung
SỬ DỤNG CHỈ SỐ SINH HỌC EPT ĐÁNH GIÁ NHANH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ở LƯU VỰC HỒ TRUỒI, HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Hoàng Đình Trung, Nguyễn Thị Tuyết Mai
ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ PHÂN BỐ THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT ĐÁY (ZOOBENTHOS) Ở HẠ LƯU SÔNG HIẾU, TỈNH QUẢNG TRỊ