Vol 83, No 5 (2013)

Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 83, số 5, năm 2013

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/jard.v83i5

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Đỗ Minh Cường, zhu shi hong, Đinh Vương Hùng, Nguyễn Thị Ngọc
Đỗ Minh Cường, zhu shi hong, Nguyễn Thị Ngọc, Farman Ali Chandio
Nguyễn Văn Huy, Morihiro Maeda
Lê Văn Lân, Nguyễn Thị Thu Liên
Nguyễn Văn Lợi
Đinh Minh Quang
Lê Thị Hoa Sen
Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Tiến Dũng
Phạm Hồng Sơn, Phạm Hồng Kỳ, Nguyễn Thị Lan Hương, Phạm Thị Hồng Hà
Nguyễn Thị Hồng Thu, Đặng Minh Nhật, Nguyễn Hoàng Dung
Dương Thanh Thủy, Taiichiro Ookawa
Hoàng Đình Trung
Nguyễn Quang Việt, Trương Đình Trọng, Hồ Thị Nga