Vol. 67 No. 4 (2011): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 67A, số 4, năm 2011
Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 67A, số 4, năm 2011

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ngô Đắc Chứng, Hoàng Thị Nghiệp
THE SPECIES COMPONENTS OF TURTLES IN AN GIANG AND DONG THAP PROVINCES
Huỳnh Văn Chương
LAND SUITABILITY ANALYSIS AND EVALUATION FOR PRODUCTION OF FRUIT TREES USING GIS TECHNOLOGY A case study at Thua Thien Hue
Chiv Phiny, Khieu Borin, Hồ Trung Thông, Nguyễn Tiến Vởn, Preston Ton
EFFECT OF REPLACING RICE BRAN OR FISH MEAL BY FRESH OR DRIED MULBERRY LEAVES ON DIGESTIBILITY AND NITROGEN RETENTION OF PIGS
Lương Văn Đức, Hồ Đắc Thái Hoàng, Wilkinson Michael Nicholas, Ông Đinh Bảo Trị
APPLICATION OF PGIS AND ZONATION FOR CONSERVING SAOLA SPECIES IN THUA THIEN HUE AND QUANG NAM PROVINCES, VIETNAM
Hồ Thanh Hà, Nguyễn Thị Thương
POLICY ANALYSIS OF HYBRID ACACIA PRODUCTION: CASE STUDY IN THUA THIEN HUE PROVINCE
Phan Vũ Hải, Hồ Trung Thông, Đàm Văn Tiện
MATCHING INGESTIVE BEHAVIOUR OF GOATS TO LOCAL FEED RESOURCES
Hoàng Ngọc Tường Vân, Guppy Lisa, Catherman Robert
WATER ACCESS AND PREFERENCES OF PEOPLE IN DIFFERENT GEOGRAPHICAL AREAS IN THUA THIEN HUE PROVINCE