Vol 75, No 6 (2012)

Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 75A, số 6, năm 2012

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/jard.v75i6

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Huỳnh Văn Chương, Vũ Trung Kiên, Lê Thị Thanh Nga
trần minh đức, Lê Thái Hùng
Trần Quốc Dung, Đặng Phước Hải
Phạm Ngọc Dũng, Hoàng Công Tín, Tôn Thất Pháp
Trần Thị Thu Hà, Phạm Thanh Hòa
Lã Thị Thu Hằng, Nguyễn Tiến Long, Trần Thị Triêu Hà, Trần Văn Minh
Lê Thị Hương, Võ Hành
Nguyễn Hồ Lam, Hoàng Thị Nguyên hải
Phạm Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Như Ý, Hoàng Thị Kim Hồng
Phạm Thị Thanh Mai, Nguyễn Đình Cường, Hoàng Thị Kim Hồng, Võ Thị Mai Hương
Lê Nguyên Ngật, Nguyễn Thị Quy, Lê Thị Thanh
Cao Đăng Nguyên, Nguyễn Thị Cẩm Hạnh
Võ Văn Phú, Hoàng Đình Trung
Nguyễn Thành Tâm, Phạm Thanh Liêm
Nguyễn Đình Thi
Nguyễn Thị Xuân Thu, Đỗ Trung Đông, Lê Văn Tường Huân
Nguyễn Văn Thuận, Võ Thị Tuyết Nhung
Dương Viết Tình, Nguyễn Trung Thành
Hoàng Đình Trung, Lê Trọng Sơn
Hoàng Đình Trung, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Huỳnh Đức Khanh, Mai Thị Thảo Nhi, Phan Thị Thùy Dương, Nguyễn Anh Toàn
Nguyễn Hữu Văn
Lê Quang Vinh, Ngô Thị Phương Anh