No 55 (2009)

Tạp chí số 55 - Chuyên san Nông - Sinh - Y

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/jard.v0i55

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tạ Nhân Ái, Nguyễn Tiến Vởn
Nguyễn Tường An
Đỗ Minh Cường, Phan Hòa
Ngô Đắc Chứng, Bùi Thị Thuý Bắc
Ngô Đắc Chứng, Ngô Văn Bình
Đỗ Ngọc Đài
Lê Văn Dân, Nguyễn Tường Anh
Trần Quốc Dung
Phan Đình Điền, Phạm Hùng Vân, Nguyễn Thái Sơn
Trần Văn Giang
Nguyễn Đức Hưng, Lý Văn Vỹ
Lê Thị Hoa, Nguyễn Thị Cách, Trần Thị Ngân, Trịnh Thị Sen
Nguyễn Xuân Hòa, Lê Văn Phước, Phạm Quang Trung, Lê Xuân Ánh, Hồ Lê Quỳnh Châu
Trương Thị Hoa, Nguyễn Ngọc Phước
Trần Thị Thu Hồng, Phạm Hồng Sơn, Trần Quang Vui, Đỗ Thị Lợi, Hoàng Anh Tuấn
Đinh Thị Bích Lân, Huỳnh Văn Chương