Search


 
Issue Title
 
Vol 128, No 3A (2019): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CÂY ĐỊA LIỀN (KAEMPFERIA GALANGAL) TẠI THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Văn Chí, Hoàng Kim Toản, Trần Thị Thu Giang, Đặng Văn Sơn, Nguyễn Thị Dung
 
Vol 128, No 3A (2019): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ VÀ BÌNH TUYỂN CÂY QUÝT HƯƠNG CẦN ĐẦU DÒNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Trần Đăng Hòa, Hoàng Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Nhung
 
Vol 127, No 3B (2018): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG TẢO SILIC SKELETONEMA COSTATUM TỪ VÙNG BIỂN THỪA THIÊN HUẾ ĐỂ LÀM THỨC ĂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Abstract
Nguyễn Thị Thu Liên
 
Vol 127, No 3B (2018): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG TRIỂN VỌNG TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Nguyễn Hồ Lam, Nguyễn Quang Cơ, Trịnh Hưng Quyền
 
Vol 127, No 3B (2018): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT CAO SU TIỂU ĐIỀN TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Trần Phương Đông, Trần Đăng Hòa, Nguyễn Hồ Lam, Hoàng Kim Toản
 
1 - 5 of 5 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"