XÂY DỰNG KHUNG ỨNG DỤNG HƯỚNG DẪN NHÓM DU LỊCH VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG TẠI LĂNG MINH MẠNG | DL | Hue University Journal of Science: Economics and Development

XÂY DỰNG KHUNG ỨNG DỤNG HƯỚNG DẪN NHÓM DU LỊCH VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG TẠI LĂNG MINH MẠNG

Khoa DL, Võ Viết Minh Nhật, Lê Văn Hòa

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jed.v126i5D.4499

Abstract


Tóm tắt: Tích hợp RFID (Radio Frequency Identification) với mạng cảm biến đang trở thành một xu hướng có thể triển khai rộng rãi vào nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có hướng dẫn du lịch. Một trong những ứng dụng của sự tích hợp RFID và mạng cảm biến là hỗ trợ hướng dẫn du lịch, một hoạt động không thể thiếu trong ngành công nghiệp du lịch. Đã có một số đề xuất về ứng dụng công nghệ hỗ trợ cho hoạt động hướng dẫn bằng cách sử dụng các thiết bị điện tử hay robot. Tuy nhiên, yếu tố con người luôn đóng một vai trò rất quan trọng bởi tính thân thiện, gần gũi, linh hoạt và hiệu quả trong xử lý tình huống. Trong bài báo này, chúng tôi xây dựng một khung ứng dụng hướng dẫn nhóm du lịch nhằm hỗ trợ và làm thuận tiện hơn hoạt động hướng dẫn du lịch đối với người hướng dẫn và du khách. Bên cạnh đó, khung ứng dụng còn giúp việc quản lý khách tham quan hiệu quả hơn tại một điểm du lịch. Khung ứng dụng đã được triển khai thử nghiệm là tại lăng Minh Mạng, Thừa Thiên Huế.

Từ khóa: khung ứng dụng, hướng dẫn nhóm, tích hợp RFID với mạng cảm biến


Keywords


Khung ứng dụng, hướng dẫn nhóm, tích hợp RFID với mạng cảm biến.

References


Darwish A. and Lakhtaria K. (2011), The Impact of the New Web 2.0 Technologies in Communication, Development, and Revolutions of Societies, Journal of advances in information technology, 2(4), 204–216.

Weinstein R. (2005), RFID: a technical overview and its application to the enterprise, IEEE IT Professional, 7(3), 27–33.

Mejjaouli S. and Babiceanu R. F. (2015), RFID-wireless sensor networks integration: Decision models and optimization of logistics systems operations, Journal of Manufacturing Systems, 35, 234–245.

Chen T. F. (2013), Applying RFID Technology in Tourism Industry: The Case Study of Hotel in Taipei, Advanced Materials Research, 630, pp. 439–445.

Akyildiz, Su W., Sankarasubramaniam Y. and Cayirci E. (2002), A survey on sensor networks, IEEE Commun. Mag., 40 (8), 102–114.

Tubaishat M. and Madria S. (2003), Sensor networks: an overview, IEEEPotentials, 22 (2), 20–23.

Shangguan J., Yingchun LV., and Zhang M. (2010), Research on the Security Monitoring of the Amusement Ride of Toursit Sites Based on RFID, Wirel. Sens. Netw., 2 (1), 85–91.

Tsai C. Y. and Chung S. H. (2012), A personalized route recommendation service for theme parks using RFID information and toursit behaviour, Decis. Support Syst., 52 (2), 514–527.

Majid M. and Thouti S. (2013), Tourist Safety Monitoring System with Wireless Sensor Network, Int, J. Prof. Eng. Stud., 1(2), 151–158.

Eklare A., Joshi V., and Bhise P. S. (2015), RFID Based Museum Guide for Tourist, Int. J. Recent Res. Electr. Electronic. Eng., 2, (1), 70–74.

Chen P. Y., Chen W. T., Tseng Y. C. and Huang C. F. (2009), Providing Group Tour Guide by RFIDs and Wireless Sensor Networks, IEEE Trans. Wirel. Commun., 8 (6), 3059–3067, 2009.

https://www.atlasrfidstore.com. Ngày truy cập: 11/08/2017.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.