ĐO LƯỜNG HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN HUẾ ĐỐI VỚI KHÁCH DU LỊCH THÁI LAN | DL | Hue University Journal of Science: Economics and Development

ĐO LƯỜNG HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN HUẾ ĐỐI VỚI KHÁCH DU LỊCH THÁI LAN

Khoa DL, Lê Thị Hà Quyên

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jed.v126i5D.4564

Abstract


Tóm tắt: Hình ảnh điểm đến là một trong các yếu tố quan trọng không những ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch mà còn góp phần vào việc định hình thương hiệu điểm đến. Bài viết này tập trung vào việc đo lường hình ảnh điểm đến Huế trong nhận thức của du khách Thái Lan thông qua việc áp dụng phương pháp cấu trúc. Kết quả điều tra đã chỉ ra rằng những thuộc tính về tài nguyên du lịch tỏ ra nổi bật hơn và đã gây được ấn tượng trong mắt các du khách, trong khi các thuộc tính về sản phẩm và dịch vụ vẫn còn khá mờ nhạt. Từ đó, một số hàm ý quản lý và phát triển điểm đến Huế đã được đề cập. Du lịch Thừa Thiên Huế cần tập trung vào việc định vị một hình ảnh điểm đến rõ ràng, nhấn mạnh vào những giá trị tích cực phản ánh niềm tin và ấn tượng của du khách Thái Lan về hình ảnh điểm đến Huế; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và hạ tầng du lịch; đặc biệt, tăng cường sự phối kết hợp công – tư trong quá trình xây dựng và phát triển điểm đến.

Từ khoá: hình ảnh điểm đến, phương pháp cấu trúc, thuộc tính


Keywords


Hình ảnh điểm đến, kĩ thuật cấu trúc, thuộc tính điểm đến, khách du lịch

References


Bùi Thị Tám, Mai Lệ Quyên (2012), “Đánh giá khả năng thu hút du khách của điểm đến Huế”, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, 72B (3), 295–375.

Crompton, J. L. (1979), An assessment of the image of Mexico as a vacation destination and the influence of geographical location upon that image, Journal of Travel Research, (36), 35–43.

Crouch, Geofrey I., and J. R. Brent Ritchie (2005), The competitive destination: A sustainability perspective, Tourism management, 21 (1), 1–7.

Echtner, C. M. and Ritchie, J. R. B. (1991), The meaning and measurement of destination image, The journal of tourism studies, 2 (2), 2–12.

Echtner, C. M. and Ritchie, J. R. B. (1993), The measurement of destination image: An empirical assessment, Journal of travel research, 31 (4), 3–13.

Hu, Y. and Richie, J. R. B. (1993), “Measuring destination attractiveness: a contextual approach”, Journal of Travel research, (32), 25–34.

Hunt, J. D. (1975), Image as a factor in tourism development, Journal of Travel research, (17), 1–7.

Kotler, P. (2000), Marketing Management, 10th ed., New Jersey: Prentice Hall.

Mayo, E. J. (1973), Regional images and regional travel destination, In: Proceedings of the Fourth Annual Conference of TTRA. Salt Lake city, Utah: Travel and Tourism Reserarch Association, 211–217.

Olivia H. Jenkins (1999), Understanding and measuring tourist destination images, International journal of tourism research, (1), 1–15.

Tasci, A. D. A, and Kozak, M. (2006), Destination brands vs destination image: Do we know what we mean?, Journal of vacation marketing, 12 (4), 299–317.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.