PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM HÀNH LÁ TẠI PHƯỜNG HƯƠNG AN, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lac van Nguyen, Xuan Thi Thanh Pham

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jed.v128i5D.5630

Abstract


Hương An là địa phương đứng đầu trong tỉnh Thừa Thiên Huế về diện tích và sản lượng hành lá. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chuỗi giá trị hành lá Hương An có 5 tác nhân tham gia qua 7 kênh thị trường, trong đó tập trung vào 3 kênh thị trường chính. Sản phẩm hành lá được tiêu thụ chủ yếu ở thị trường trong tỉnh và các vùng lân cận như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Hộ sản xuất đóng vai trò quan trọng, tạo ra giá trị gia tăng và giá trị gia tăng thuần lớn nhất trong chuỗi, chiếm 42% ở kênh 1 và 78 – 79% ở kênh 2 và kênh 3. Người thu gom là tác nhân quan trọng trong việc phân phối sản phẩm ra thị trường. Điểm nghẽn lớn nhất của chuỗi giá trị hành lá Hương An là việc nhận diện thương hiệu sản phẩm và khả năng tiếp cận thị trường còn hạn chế. Từ các kết quả thu được, giải pháp để nâng cao chuỗi giá trị hành lá Hương An cần tập trung chủ yếu vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường mối quan hệ liên kết giữa các tác nhân cũng như quảng bá sản phẩm.


Keywords


Chuỗi giá trị, hành lá, Hương An

References


Kaplinsky, R and M.Morris (2001), A handbook for value chain reseach. The Institute of Development Studies, University of Sussex, Brighton, United Kingdom.

GTZ (2007), Valuelinks manual. The methodology of value chain promotion. Eschborn, Germany: Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ)

Nguyễn Tiến Khai (2011), Báo cáo nghiên cứu phân tích chuỗi giá trị dừa Bến Tre. Dự án Phát triển kinh doanh với người nghèo Bến Tre.

Võ Thị Thanh Lộc, Nguyễn Thị Thu An, Nguyễn Phú Sơn, Huỳnh Hữu Thọ (2015), Phân tích chuỗi giá trị ớt tỉnh Đồng Tháp, Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, số 38, trang 107 -119.

Võ Thị Thanh Lộc, Nguyễn Phú Sơn (2016), Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm: ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, NXB Đại học Cần Thơ

UBND Thị xã Hương Trà, Báo cáo tình hình thực hiện KT- XH năm 2018 và kế hoạch phát triển KT – XH năm 2019.

Sản xuất giống hành lá đạt chuẩn. http://baothuathienhue.vn/san-xuat-giong-hanh-la-dat-chuan-a65124.html


Refbacks

  • There are currently no refbacks.