PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CHO HỘ NUÔI TÔM Ở HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Keywords

Tín dụng chính thức, tiếp cận, hộ nuôi tôm, mô hình Probit Tín dụng chính thức
tiếp cận
hộ nuôi tôm
mô hình Probit

Abstract

Nghiên cứu này xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức cho hộ nuôi tôm được khảo sát tại huyện Quảng Điền. Dựa trên mẫu điều tra 100 hộ nuôi tôm, chúng tôi đã sử dụng mô hình Probit và chỉ ra sáu nhân tố có ảnh hưởng đáng kể đến xác suất tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ. Các nhân tố có tác động thúc đẩy tiếp cận tín dụng là mức độ đánh giá về sự tăng lên của giá thức ăn, nhu cầu vốn của hộ, tuổi của chủ hộ, mức độ hài lòng về số tiền vay, mức độ hài lòng về thái độ của nhân viên ngân hàng. Nghiên cứu cũng chỉ ra hạn chế về mức vay chưa đáp ứng được mong muốn của hộ do suất đầu tư cho hoạt động này khá cao. Nâng cao trình độ, thái độ và kỹ năng của nhân viên ngân hàng để hỗ trợ hiệu quả hơn cho người nuôi tôm, và gia tăng tiếp cận các nguồn tín dụng chính thức cũng cần được chú trọng trong thời gian tới.

https://doi.org/10.26459/hueunijed.v130i5A.6182

References

 1. Bùi Văn Trịnh và Trương Thị Phương Thảo, (2014), Phân tích khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức: trường hợp của nông hộ nuôi tôm ở tỉnh Trà Vinh, Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, (2), 1–6.
 2. Diagne, A., (1999), Determinants of household access to and participation in formal and informal credit markets in Malawi. Discussion Paper 67, International Food Policy Research Institute, Washington, D.C.
 3. He, G. & Li, L., (2005), People’s Republic of China: Financial Demand Study of Farm Households in Longren/Guizhou of PRC, ADB Technical Assistance Consult’s Report, Project Number: 35412, Sep.
 4. Lê, Khương Ninh và Phạm Văn Dương, (2011), Phân tích các yếu tố quyết định lượng vốn vay tín dụng chính thức của hộ nông dân ở An Giang, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, (60), 8–15.
 5. Nguyễn Kim Anh, Ngô Văn Thứ, Lê Thanh Tâm và Nguyễn Thị Tuyết Mai, (2011), Nghiên cứu tài chính vi mô với người nghèo tại Việt Nam – Kiểm định và so sánh, Nxb. Thống kê.
 6. Nguyễn Phượng Lê và Nguyễn Mậu Dũng, (2011), Khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức của hộ nông dân ngoại thành Hà Hội: nghiên cứu điển hình tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Tạp chí Khoa học và Phát triển, 9(5).
 7. Nguyễn Quốc Nghi, (2011), Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu tín dụng chính thức trong triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật: trường hợp nông hộ sản xuất lúa ở Đồng Tháp, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, (4).
 8. Nguyễn Thái Phán, (2019), Mức độ rủi ro thị trường tôm ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế, (12).
 9. Nguyễn Thị Ánh Mai, (2012), Phân tích khả năng tiếp cận vốn tín dụng của hộ nuôi tôm ở Bạc Liêu, Luận văn thạc sĩ năm 2012, Đại học Cần Thơ.
 10. Nguyễn Thị Xuân Hương và Dương Thị Bích Diệu, (2018), Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn tín dụng cho hộ nghèo từ ngân hàng chính sách xã hội Quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, Tạp chí Kinh tế & Chính sách, (11).
 11. Nuryartono N, Zeller M. and Stefan S., (2005), Credit Rationing of Farm Households and Agricultural production: Empirical Evidence in the Rural Areas of Central Sulawesi, Indonesia, Conference on International Agricultural Research for Development Stuttgart-Hohenheim, October 11–13.