Browse Author Index

- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

M

Minh, Nguyễn Thị Thùy, Đại học Kinh tế Huế
Minh, Đao Duy

, Khoa Du lịch - Đại học Huế
, Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế
, Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại học Kinh tế

, Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế (Viet Nam)
, Khoa Du lịch - Đại học Huế
, Khoa Du lịch - Đại học Huế (Viet Nam)


, Trường CĐ Công Thương TP.HCM (Viet Nam)
, Nghiên cứu sinh - Trường Đại Học kinh Tế TP.HCM

, Hue University - University of Economics (Viet Nam)

, Khoa Du lịch
, Khoa Du lịch (Viet Nam)

, Khoa Du lịch

N

Ngọc, Hồng Bích

, Khoa Du lịch
, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế (Viet Nam)

N

Ngọc, Võ Thị Thu, Trường Đại học Kinh Tế

, Khoa Quản trị kinh doanh- Đại Học Kinh Tế- Đại học Huế
, Trường Đại Học Kinh Tế
, Khoa Du lịch - Đại học Huế (Viet Nam)

, Bộ môn Quy hoạch và Kinh tế đất. Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm (Viet Nam)


, Trường Đại học Kinh tế
, Đại học Huế
, "Trường Đại học Kinh tế Huế" (Viet Nam)

, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
, Khoa Du lịch
, Đại học Tây Nguyên (Viet Nam)

, Đại học Kinh Tế- Đại học Đà Nẵng

P

Phan, Long Hoang, University of Economics - Danang University

, Hue College of Economic
, Trường Đại học Kinh tế
, ĐHKT

P

Phuc, Le Van
Phuc, Nguyen Quang, College of Economics, Hue University
Phuc, Nguyen Tai, Trường Đại học Kinh tế

, - Đơn vị học tập: NCS tại Trường Đại học Kinh tế Huế - Đơn vị công tác: Trường Đại học Quang Trung

151 - 200 of 311 items    << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>