Browse Author Index

- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

, Trường CĐ Công Thương TP.HCM (Viet Nam)
, Trường Đại học Nông Lâm
, Nghiên cứu sinh - Trường Đại Học kinh Tế TP.HCM
, Hue University - University of Economics (Viet Nam)

, Khoa Du lịch
, Khoa Du lịch (Viet Nam)

, Khoa Du lịch

N

Ngọc, Hồng Bích

, Khoa Du lịch
, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế (Viet Nam)

N

Ngoc, Tran Thi Bich, College of Economics, Hue University
Ngọc, Võ Thị Thu, Trường Đại học Kinh Tế

, Khoa Quản trị kinh doanh- Đại Học Kinh Tế- Đại học Huế
, Trường Đại Học Kinh Tế
, Khoa Du lịch - Đại học Huế (Viet Nam)

, Bộ môn Quy hoạch và Kinh tế đất. Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm (Viet Nam)
, Trường Đại học Kinh tế
, Đại học Huế
, "Trường Đại học Kinh tế Huế" (Viet Nam)

, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
, Khoa Du lịch
, Đại học Tây Nguyên (Viet Nam)

1 - 26 of 26 items