CÁC CUỘC PHÂN XỬ BẰNG PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI TRONG QUAN HỆ HOA KỲ - ANH NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX

Abstract

Hoa Kỳ và Anh là hai nước có mối quan hệ lịch sử đặc biệt, trong đó Hoa Kỳ luôn chịu sự chi phối của Anh với tư cách là mẫu quốc. Tuy nhiên, sau khi giành được độc lập (1776) và đặc biệt là sự phát triển lớn mạnh về mọi mặt sau Nội chiến (1861 – 1865), Hoa Kỳ ngày càng có tiếng nói quan trọng trong quan hệ quốc tế, nhất là trong quan hệ với Anh giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Trong khuôn khổ của bài viết này, chúng tôi muốn nhìn lại các cuộc phân xử bằng phương cách trọng tài trong giải quyết các khúc mắc của quan hệ Hoa Kỳ - Anh xoay quanh các vấn đề tàu lớp Alabama, tranh chấp khai thác hải cẩu ở biển Bering, phân định đường biên giới ở Venezuela và Alaska trong giai đoạn được đề cập.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v122i8.3233