CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG CỦA NAPOLEON

Abstract

Những ai nghiên cứu lịch sử thế giới nói chung và lịch sử Mĩ nói riêng đều biết đến chính sách Cây gậy và củ cà rốt mang tính thực dụng của Tổng thống Theodore Roosevelt và hiệu quả mà nó mang lại cho nước Mĩ. Nhưng ít ai biết rằng, trước đó chừng một thế kỉ, một nhà chính trị, quân sự nước Pháp đã từng sử dụng chính sách kiểu cây gậy và củ cà rốt để quản lí đất nước, thống trị châu Âu lục địa. Chính khách đó không ai khác là Napoleon, hoàng đế của nước Pháp hùng mạnh những năm đầu thế kỉ XIX. Tính thực dụng thể hiện rõ qua câu nói nổi tiếng của ông: “Có hai phương tiện để làm nhân tâm xao động: sự sợ hãi và mối lợi”.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v72i3.3634