CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU HIỆN HÀNH VI XIN PHÉP VÀ HỒI ĐÁP GIÁN TIẾP TRONG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH

nguyễn mai Hoa

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v127i6A.4591

DOI (PDF (Tiếng Việt)): http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v127i6A.4591.g405

Abstract


Nghiên cứu các phương thức biểu hiện hành vi xin phép và hồi đáp gián tiếp trong tiếng Việt và tiếng Anh để tìm ra những đặc trưng trong cấu trúc ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng và cách thức tư duy thể hiện trong hành động ngôn từ của hai ngôn ngữ; Việt và Anh. Các kết quả nghiên cứu về các phương thức biểu hiện hành vi xin phép và hồi đáp gián tiếp trong tiếng Việt và tiếng Anh là nền tảng cần thiết trong việc dạy và học tiếng Anh với tư cách là một ngoại ngữ với những người Việt Nam học tiếng Anh.


Keywords


phương thức gián tiếp, tiếng Anh, tiếng Việt, hành vi xin phép, hồi đáp

References


Falla, T. & David, P. (2007), Solutions Upper - Intermediate Students' book,

OxfordUniversity Press.

Hanman, Joyce (2000). Death of Caren Silkwood, Oxford University Press.

James, P. D. (1992). The children of Men, Peguin books.

Liz and John Soars (2004), New Headway Intermediate, Oxford University

Press.

Nguyễn Công Hoan (1996). Truyện ngắn tập 1, NXB Văn học.

Earnest Hemingway (1952), The old man and the sea.

Phùng Quán (2011). Tuổi thơ dữ dội, NXB Văn học.

Trần Chi Mai (2005), Phương thức biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến

trong tiếng Anh (liên hệ với tiếng Việt), Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học, Trường

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội.

Siriwong Hongsawan (2010), Nghiên cứu đối chiếu hành vi bác bỏ trong tiếng

Thái và tiếng Việt, Luận án Tiến sĩ ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã

hội và Nhân văn, Hà Nội.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.