PHÁT TRIỂN VÀ ĐA DẠNG HOÁ SẢN PHẨM DU LỊCH DỰA TRÊN ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN TẠI THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

Abstract

Các sản phẩm du lịch đặc trưng là chìa khoá thu hút khách đến với một điểm đến. Tuy nhiên, sự đa dạng hoá và liên kết các sản phẩm sẽ tạo nên lợi thế cạnh tranh và sự phát triển bền vững. Bài viết này sẽ trình bày những ưu thế và bất lợi của sự lựa chọn phát triển các sản phẩm đặc trưng hay phức hợp ở điểm đến du lịch. Sau đó nhóm tác giả đưa trường hợp nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch ở thị xã Quảng Trị. Thị xã Quảng Trị nổi tiếng với các sản phẩm du lịch hoài niệm chiến tranh và sản phẩm du lịch tâm linh đặc trưng. Tuy nhiên, hiện tại các sản phẩm này chưa tạo nên sức hấp hẫn cho điểm đến nên lượng du khách đến với thị xã Quảng Trị còn nhiều hạn chế. Vì vậy, nghiên cứu này cũng chỉ ra các cơ hội để phát triển sản phẩm du lịch dựa trên tiềm năng đa dạng của địa phương.
https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6D.5411
PDF (Vietnamese)

References

  1. Danh mục các ngành nghề, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, https://gioithieu.quangtri.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Lang-nghe-truyen-thong, truy cập ngày 20/8/2019.
  2. Sở Văn hoá – Thông tin Tỉnh Quảng Trị, Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh tỉnh Quảng Trị
  3. Farmaki, A. (2012). A supply-side evaluation of coastal tourism diversification: the case of Cyprus. Tourism Planning and Development, 9(2), 183 - 203.
  4. Smith, S. (1994). The tourism product. Annals of Tourism Research, 21(3), 582 - 595.
  5. Weidenfeld, A., Butler, R., & Williams, A. (2011). The role of clustering, cooperation and complementarities in the visitor attraction sector. Current Issues in Tourism, 14(7), 595 - 629.