SO SÁNH HÌNH ẢNH THỨ CẤP VÀ HÌNH ẢNH SƠ CẤP CỦA ĐIỂM ĐẾN HUẾ ĐỐI VỚI KHÁCH DU LỊCH THÁI LAN

Abstract

Hình ảnh điểm đến không những tác động đến quyết định lựa chọn điểm đến, mà còn tác động đến sự hài lòng, lòng trung thành của du khách. Mục tiêu chính của ngiên cứu nhằm xác định hình ảnh thứ cấp và sơ cấp của điểm đến Huế đối với du khách Thái và xác định sự khác biệt giữa hai khía cạnh này. Có thể thấy, hình hình ảnh sơ cấp của điểm đến Huế rõ ràng và tích cực hơn rất nhiều so với hình ảnh thứ cấp. Các thuộc tính về tài nguyên du lịch được du khách Thái đánh giá cao dù là trước hay sau trải nghiệm, nhưng du khách lại có xu hướng kì vọng về các dịch vụ cơ bản tại điểm đến hơn. Ngoài ra, những thuộc tính tâm lý cũng là một trong những lợi thế của điểm đến Huế đối với du khách Thái. Từ đó, một số giải pháp đã được xác định, trong đó, giải pháp quan trọng nhất là định vị một hình ảnh điểm đến rõ ràng và tích cực đối với thị trường du lịch trọng điểm Thái Lan.
https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6D.5421
PDF (Vietnamese)

References

 1. Bùi Thị Tám, Mai Lệ Quyên (2012), Đánh giá khả năng thu hút du khách của điểm đến Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, tập 72B(số 3), 295 – 375.
 2. Baloglu S., Mc Clearly K. W. (1999), A model of destination image of Turkey, Egypt, Greece and Italy as perceived by US – based Tour operators and Travel agents. Tourism management, 22 (1), 1 – 9.
 3. Blain et al. (2005), Destination branding: insights and practices from destination management organization. Journal of Travel Research, (43), 228 – 238.
 4. Crompton, J.L. (1979a), An assessment of the image of Mexico as a vacation destination and the influence of geographical location upon that image. Journal of Travel Research, (36), 35 – 43.
 5. Echtner, C.M. and Ritchie, J.R.B. (1991), The meaning and measurement of destination image. The journal of tourism studies, 2 (2), 2 – 12.
 6. Echtner C. M., Ritchie J. R. B. (2003), The meaning and measurement of destination image. Journal of Tourism study, 14 (1), 37 – 48.
 7. Gartner W. C., Hunt J. D. (1987), An analysis of State image change over a twelve – year period (1971 – 1983). Journal of Travel research, 17 (2), 8 – 13.
 8. Hunt, J.D. (1975), Image as a factor in tourism development. Journal of Travel research, (17), 1 – 7.
 9. Kotler, P. (2000), Marketing Management, 10th ed. New Jersey: Prentice Hall.
 10. Mayo, E.J. (1973) Regional images and regional travel destination. In: Proceedings of the Fourth Annual Conference of TTRA. Salt Lake city.
 11. Ourania Vitouladiti (2013), The comparison of secondary and primary tourism destination image: Serving as a bridge between expectation and experience and guiding effective marketing and management strategies. Tourismos: an international multidisciplinary journal of tourism”, 8(1), 53 – 91.
 12. Pearce P. L. (1988), The Ulysses factor: Evaluating visitors in Tourist settings. New York: Springer Verlag.
 13. Phelps, A. (1986), Holiday destination image: The problem of assessment. Tourism management, (7), 168 – 180.
 14. Tasci A. D. A., William C. Gartner (2005), Percetion of foreign tourists by local service provider: The case of Fethiye, Turkey. International Journal of Tourism research, 7 (4 - 5), 261 – 277.
 15. Tasci A. D. A., William C. Gartner (2007), Destination image and Its functional relationships. Journal of Travel research, 45 (4), 413 – 425.
 16. Tran Thi Ngoc Lien (2015), Measuring destination image: A case study of Hue, Vietnam. Hue university Journal of Science, 113 (14), 73 – 90.
 17. Zimmer, M. R., and L. L. Golden (1988), Impressions of retail stores: A content analysis of consumer images. Journal of Retailing, 64 (3), 265 – 293.