Các nhân tố ảnh hưởng đến thăng tiến nghề nghiệp của nữ giới trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn ở thành phố Huế

Abstract

 Với mục đích khám phá các rào cản ảnh hưởng đến cơ hội thăng tiến của nữ giới trong ngữ cảnh ngành kinh doanh khách sạn, nghiên cứu này đã tiến hành khảo sát với 132 người lao động của 16 khách sạn 3-5 sao ở thành phố Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy nữ giới chiếm hơn 2/3 lực lượng lao động hiện tại của các khách sạn, nhưng tỉ lệ nữ quản lý còn khá khiêm tốn. Các rào cản chủ yếu đối với thăng tiến nghề nghiệp của nữ giới bao gồm áp lực cân bằng công việc và gia đình, các định kiến về sức khỏe, khả năng chịu áp lực công việc và sự gián đoạn công việc khi nữ giới thực hiện thiên chức làm mẹ. Thăng tiến nghề nghiệp được coi là động cơ gắn kết người lao động với doanh nghiệp và do vậy họ cũng sẵn sàng rời bỏ doanh nghiệp nếu có cơ hội tốt hơn về thăng tiến nghề nghiệp. Đây chính là tâm điểm cho các giải pháp cải thiện cơ hội thăng tiến nghề nghiệp cho nữ giới trong các khách sạn hiện nay.

https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6D.5461
PDF (Vietnamese)

References

 1. Tài liệu tham khảo chính
 2. Arthur, M. B., Hall, D. T. and Lawrence, B. S. (eds) Handbook of career theory. Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511625459
 3. Bal, P. M., Kooij, D. T., and De Jong, S. B. (2013). How do developmental and accommodative HRM enhance employee engagement and commitment? The role of psychological contract and SOC strategies. Journal of Management Studies, 50 (4), 545-572.
 4. Baum T. and Cheung C. (2015) Women in Tourism & Hospitality: Unlocking the Potential in the Talent Pool. White paper. Women In Tourism and Hospitality (WITH) Forum, DIAGEO.
 5. Baum, T. (2013). International perspectives on women and work in hotels, catering, and tourism. Geneva: International Labor Organization.
 6. Boone, J. et al. (2013). Rethinking a glass ceiling in the hospitality industry. Cornell Hospitality Quarterly, 54(3), 230-239.
 7. Brownell, J. (1994). Women in hospitality management: General managers' perceptions of factors related to career development. International Journal of Hospitality Management, 13 (2), 101-117.
 8. Brown, D. and Brooks, L.(1990). Introduction to career development. In D. Brown and L. Brooks(Eds), Career choice and development: Applying contemporary theories to practice (2nd ed., pp.1-12). San Francisco: Jossey -Bass.
 9. Carvalho, I., Costa, C., Lykke, N., and Torres, A. (2018) Agency, structures and women managers' views of their careers in tourism. Women’s Studies International Forum, 71, 1-11.
 10. Catalyst (2015) Catalyst Census: Fortune 500 Women Board Directors. Truy cập từ http:// www.catalystwomen.org.
 11. Dasgupta, M. and Sharma, H. (2017) Under Representation of Female in Leadership Role: A descriptive study. In Rana, (ed.)Trends, issues and women in hospitality and tourism industry.
 12. Garg, J., Negi, D. P. and Ahuja, D. A. (2017) Barriers to Career Advancement of Women in the Hospitality Industry: A Review of Literature. In Rana (Ed.) Trends, issues and women in hospitality and tourism industry. RET International Academic Publishing ISBN: 978-93-85642-06-7. Pp. 127-137
 13. Gregg, J. B. and Johnson, M. P. (1990) Perception of discrimination among women as managers in hospitality organizations. Hospitality Review Journal, Vol. 8 (1), pp. 10 – 22.
 14. Ho, Z. (2013) Revisiting the glass ceiling: Career progression for woment in the hotel industry. Boston Hospitality Review, 2013.
 15. Karunarathne A.C.I.D, (2015), Internal Barriers for Women Career Advancement in Sri Lankan Hotel Industry (with special reference to five star hotels). International Journal of Scientific and Research Publications, 5 (9).
 16. Kumara, R. Y.A. D. R. (2018), Career development of women in the hotel industry: An Overview, Journal of Applied and Natural Science 10(1): 330 – 338
 17. Kunstan, B., and Schmidgall, R. S. (1999). Dimensions of the Glass ceiling in the Hospitality Industry. Cornell Hotel and Restaurant Quarterly , 64-76
 18. Ladkin, A. and Kichuk, A. (2016) Talent Management in Hospitality and Tourism As appears as in: Horner, S., ed. Talent Management in Hospitality and Tourism. Oxford, UK: Goodfellow Publishers. ISBN 978-1-910158-67-8.
 19. Nawarathna A.M.D.B. (2017) Identify the Opportunities and Constraints in Career Progression for Women in the Hotel Industry with Special Reference to Southern Province. International Journal of Scientific and Research Publications, 7 (7), 623-628.
 20. Ng. C. W. & Pine, R. (2003). Womene and men in hotel management in Hong Kong: perception of gender and career development issues International Journal of Hospitality Management, 22 (5), 85-102.
 21. Ng, C.S. (2010). Equal opportunities and woman friendly HRM in Hong Kong: What has been and what is to be. Asian Journal of Business and Information System, 2(2), 287-297.
 22. Rana, V. (2017). Trends, issues and women in hospitality and tourism industry. RET International Academic Publishing ISBN: 978-93-85642-06-7
 23. Shabbir, H., Shakeel M. A. & Zubair, R. A. (2017), Gender stereotype, glass ceiling and women’s career advancement: An empirical study in service sector of Pakistan, City University Research Journal.
 24. WTTC (2019) Travel & tourism – Driving women’s success