THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG KÊNH AIRBNB TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ HOMESTAY TẠI THÀNH PHỐ HUẾ

Abstract

Airbnb là một hiện tượng nổi lên trong nền kinh tế chia sẻ, nhận được sự quan tâm của đông đảo người dùng bởi tính năng vượt trội của nó trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lưu trú. Thành phố Huế là một thành phố du lịch được đánh giá là thị trường kinh doanh dịch vụ lưu trú trên Airbnb đầy tiềm năng, đặc biệt đối với loại hình kinh doanh dịch vụ lưu trú homestay. Bài viết này thực hiện nhằm đánh giá thực trạng hoạt động ứng dụng hình thức này vào trong kinh doanh của các homestay tại thành phố Huế. Kết quả cho thấy các homestay trên địa bàn thành phố Huế có xu hướng ứng dụng Airbnb vào hoạt động kinh doanh khá sớm và ngày càng tăng về số lượng danh sách hoạt động trên Airbnb, tuy nhiên để nâng cao hiệu quả ứng  dụng kênh Airbnb một số hàm ý quản lý đối với các chủ nhà homestay bao gồm: (1) tối ưu hóa danh sách và (2) tối ưu hóa doanh thu bằng cách tăng tỷ lệ đặt phòng và giảm chi phí vận hành.
https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6D.5514
PDF (Vietnamese)

References

  1. Airbnb (2018). “About Us.” https://www.airbnb.ca/about/about-us (accessed March 24, 2018).
  2. Frenken, K., & Schor, J. (2017). Putting the sharing economy into perspective. Environmental Innovation and Societal Transitions.
  3. Guttentag, D. (2015). “Airbnb: Disruptive Innovation and the Rise of an Informal Tourism Accommodation Sector.” Current Issues in Tourism 18 (12): 1192–217.
  4. Kang, S.; Na, Y.K. (2018). “The Effect of the Relationship Characteristics and Social Capital of the Sharing Economy Business on the Social Network, Relationship Competitive Advantage, and Continuance Commitment”. Sustainability 2018, 10, 1–22.
  5. Lynch, P. A. (2003). Conceptual relationships between hospitality and space in the homestay sector. Unpublished Ph.D. Thesis, Queen Margaret University College, Edinburgh.
  6. Novel, A. S. (2014). Is sharing more sustainable? the environmental promises of the sharing economy. Innovation for Sustainable Development, 139-144.
  7. Schor, J. (2016). Debating the sharing economy. Journal of Self-Governance and Management Economics, 4(3), 7-22.
  8. Schor, J. B., & Fitzmaurice, C. J. (2015). Collaborating and connecting: the emergence of the sharing economy. Handbook of research on sustainable consumption, 410.