TÍNH HỘI TỤ – LAN TỎA VÀ NHU CẦU LIÊN KẾT TRÊN DẢI ĐẤT MIỀN TRUNG
PDF (Vietnamese)

Keywords

cultural identity, product differentiation, capital city, ancient capital, collectivization, convergence, diffusion, association bản sắc văn hóa, dị biệt hóa sản phẩm, Kinh đô, Cố đô, trưng tập, hội tụ, lan tỏa, liên kết

Abstract

Under unfavorable geographical conditions, Hue gradually became a political centre in the Dang Trong and Nguyen dynasties. As the capital city, Hue converged the talented and material elites of the whole country, transformed and spread their influence back to the country, becoming a centre of thoughts, religions, beliefs, culture, arts, education, traning, etc. The "happy land" mechanism became a lesson to transform the capital to the ancient capital, so that it is possible to restore "Hue vitality" on the basis of promoting the values of unique identity to make unique products of comparative advantage. To replace the coercive power of the capital in the past, Hue must build a "happy land" via the environment and mechanism of regional, local, and branch linkage, especially the cooperation in terms of human resources to build Hue into a key centre of the central and Central-Highlands provinces.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v129i6E.6060
PDF (Vietnamese)

References

 1. Abell D. F. (1980), Defining the Business: The Starting Point of Strategic Planning, Engglewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, p. 15.
 2. Dương Ngọc Dũng (2012), Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Michael Porter, Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, Tr. 47–48.
 3. Julien F. (2018), Không có bản sắc văn hóa (Trương Quang Đệ dịch), Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế – Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Nxb. Đại học Huế.
 4. Hofer C. W., Schenddel, D. (1978), Strategy Formulation: Analytical Concepts, St. Paul, Minn. West.
 5. Turner W. L. and Resinger Y. (2001), “Shopping Satisfaction for Domestic Tourists”, Journal of Retailing and Consumer Service, No 8, pp.15–27.
 6. Turner W. L. and Resinger Y. (2001), “Shopping Satisfaction for Domestic Tourists”, Journal of Retailing and Consumer Service, No 8, p. 16.
 7. Trần Đình Hằng (2001), “Chế độ công tượng, nguồn quy tụ tinh hoa nghệ nhân cho Huế”, Thông báo Khoa học Viện Nghiên cứu VHNT, số 3 (7-2001), Tr. 80–87. Bản tiếng Anh trong Viet Nam social sciences, Vietnamese academy of social scienes, No1 (99)/2004, Tr. 77–86.
 8. Trần Đình Hằng (2005), “Sản phẩm thủ công Huế trong bối cảnh thành phố Festival: nhìn từ Night Bazaar ở Chiangmai, Thái Lan”, trong UBND Tp. Huế – Phân Viện NC VHTT tại Huế, Di sản ngành nghề thủ công trong bối cảnh thành phố Festival [Kỷ yếu HTKH], Huế tháng 7, Tr. 68–85.
 9. Trần Đình Hằng (2005), “Xác định tính chất của đô thị Huế trên diễn trình đi về phương Nam của người Việt”, trong Hội KHLS Thiên Huế, Tiến trình phát triển đô thị ở Thừa Thiên Huế: đặc trưng và kinh nghiệm lịch sử [Kỷ yếu HTKH], Huế, tháng 9, Tr. 74–83.
 10. Trần Ðình Hằng (2008), “Từ Cô Gái Áo Xanh ở Ái Tử (Quảng Trị) đến Bà Trời Áo Đỏ ở Thiên Mụ (Huế): Sinh lộ tư tưởng của vùng đất mới Nam Hà”, trong UBND tỉnh Thanh Hoá–Hội KHLS Việt Nam (2008), Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX, H.: Nxb. Thế giới: 524–532 (Kỷ yếu HTKH, Thanh Hoá, 18, 19-10-2008).
 11. Trần Ðình Hằng (2010), “Điểm yếu trong tư duy kinh tế truyền thống của người Huế trên diễn trình đi về phương Nam của người Việt”, tham luận tại Hội thảo khoa học Thành phố Hồ Chí Minh hướng về 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, S.: Bộ VH-TT&DL – Thành ủy Tp. HCM – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 23-9-2010.
 12. Trần Đình Hằng (2012), “Thế mạnh của miền Trung – Tây Nguyên qua cái nhìn của người Pháp”, Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng: Nghiên cứu Lịch sử xứ Quảng, số 6/12-2012, Tr. 7–17.
 13. Trần Đình Hằng (2012), “Yếu tố Đồng Nai – Gia Định trong văn hóa Huế”, trong Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ – Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai, “Khoa học Xã hội và phát triển bền vững”, Kỷ yếu HTKH, Biên Hòa, 12, 13-7-2012.
 14. Trần Đình Hằng (2013), “Từ núi đến biển: vấn đề quản hạt lãnh thổ – lãnh hải trong tín ngưỡng Bà Mẹ Xứ Sở ở miền Trung Việt Nam”, tham luận tại Hội thảo Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Nam Trung bộ – Tây Nguyên, Đắc Nông: Bộ Khoa học Công nghệ, 11-2013.
 15. Trần Đình Hằng (2014), “Thổi hồn cho mỹ thuật đương đại: chất Việt truyền thống trên đất mới phương Nam qua huyền thoại, truyền thuyết, lịch sử”, tham luận tại hội thảo Mỹ thuật ứng dụng trên đường tìm về bản sắc Việt, Tp. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Văn Lang – Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 28–29-10-2014
 16. Trần Đình Hằng (2015), “Vấn đề giao lưu văn hóa Đông – Tây đầu thế kỷ XX ở Huế”, Văn hóa học (H.: Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, ISN 1859-4859), số 4 (20), Tr. 3–11.
 17. Trần Đình Hằng (2015), “Yếu tính biển trong văn hóa Việt Nam qua câu chuyện dưa hấu”, tham luận HTKHQT Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển đảo Việt Nam, Nha Trang: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam – Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Khánh Hòa, 5-1-2015.
 18. Trần Đình Hằng (2016), “Dấu tích văn hóa thời Nguyễn từ hệ thống ‘Bảo tàng’, ‘Thư viện’ làng xã vùng Huế”, trong sách Di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn: nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị [Kỷ yếu HTQT, ngày 15, 16-9-2016], Huế: Nxb. Thuận Hóa, Tr. 657–677.
 19. Trần Đình Hằng (2017), “Xác lập tính chính danh của yếu tố Ngự, Đại Nội trong sản phẩm thủ công truyền thống Huế”, Hội thảo Giải pháp phát triển thương hiệu các đặc sản và sản phẩm ngành nghề nông thôn ở tỉnh Thừa Thiên Huế”, Huế: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.
 20. Trần Đình Hằng (2018), “Ẩm thực trong một không gian khánh tiết truyền thống Huế hiện nay”, Tham luận tại HTQT Ẩm thực cung đình và dân gian Huế, Huế: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế – Công ty TNHH Phú Đạt Gia, tháng 4-2018.
 21. Trần Đình Hằng (2018), “Viết tiếp câu chuyện ẩm thực Huế: Từ di sản văn hóa đến sản phẩm du lịch”, Tham luận tại HTQT Ẩm thực cung đình và dân gian Huế, Huế: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế – Công ty TNHH Phú Đạt Gia, tháng 4-2018.
 22. Trần Đình Hằng (2019), “Xây dựng trung tâm lễ phục truyền thống nhằm phát huy giá trị đặc trưng của áo dài Huế”, tham luận tại hội thảo Phát huy giá trị văn hóa Huế trong xây dựng thương hiệu áo dài Huế, Huế: Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, 16-3-2019.
 23. Trần Đình Hằng (2019), “Yếu tố bản địa phương Nam trong văn hóa ẩm thực Huế”, tham luận tại hội thảo Giao lưu văn hóa ẩm thực Trung Hoa và các nước Đông Nam Á, Hà Nội: Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam – Quỹ Văn hóa ẩm thực Trung Hoa, 15–17-10-2019.
 24. Trần Đình Hằng (2019), “Phát triển Thừa Thiên Huế thành trung tâm văn hóa và du lịch đặc sắc trong khu vực Đông Nam Á đến năm 2030: quan điểm và giải pháp”, tham luận tại hội thảo Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Kinh tế Trung ương – Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, 25-10-2019.