Vol 70, No 1 (2012)

Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 70, số 1, năm 2012

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hujos-ssh.v70i1

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Tiến Dũng
Thái Thanh Hà, Le Thi Van Hanh, Nguyen Thanh Khanh
Nguyễn Thị Lệ Hằng, Lê Phạm Hoài Hương
Trần Văn Hòa
Trần Văn Hòa, Lê Thị Thế Bửu
Võ Thị Liên Hương
Nguyễn Văn Huy
Lê Nguyễn Đoan Khôi
Trương Bạch Lê
Hồ Tú Linh, Wang Yi Xia, Nguyễn Đình Chiến
Trần Thị Phương Ly
Nguyễn Ngọc Nhật Minh
Nguyễn Thanh Minh
Ngô Thị Khai Nguyên
Phạm Hồng Nhung
Phạm Hồng Nhung, Phạm Thị Tuyết Nhung
Trần Văn Phước, Tô Thị Vinh
Trương Tấn Quân, Nguyễn Văn Toàn
Bùi Thị Tám
Bùi Dũng Thể, Bùi Đức Tính
Đỗ Thị Qúy Thu, Đặng Thị Cẩm Tú
Trương Thị Như Thủy
Nguyễn Văn Toàn, Thái Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Châu
Đặng Thị Cẩm Tú
Hoàng Ngọc Tường Vân, Trần Quang Lộc
Trương Viên, Trương Thị Từ Liêm