Vol 68, No 5 (2011)

Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 68, số 5, năm 2012

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hujos-ssh.v68i5

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đỗ Thị Xuân Dung
Lê Văn Dũng, Nguyễn Quang Trường
Nguyễn Thị Thu Hà
Thái Thanh Hà, Tôn Đức Thắng
Lê Nam Hải, Hà Thị Hoài Hương
Phan Văn Hòa, Nguyễn Việt Thiên
Trần Lăng
Phan Thị Tú Nga
Lê Thị Nguyện
Nguyễn Thị Hồng Nhật
Nguyễn Quang Phục, Trần Văn Hòa, Phạm Xuân Hùng, Phan Thị Thanh Tâm
Trịnh Văn Sơn
Trần Quang Ngọc Thúy
Lê Công Triêm, Đỗ Văn Năng
Mai Văn Xuân, Nguyễn Văn Hóa
Mai Văn Xuân, Mai Lệ Quyên
Trương Viên, Phan Quỳnh Như, Phan Đỗ Quỳnh Trâm
Hoàng Ngọc Vĩnh, Trần Văn Thành