Vol 122, No 8 (2016)

Khoa học Xã hội nhân văn Tập 122 số 08/2016

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hujos-ssh.v122i8

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguyễn Tùng Lâm
Nguyễn Tùng Lâm
Nguyễn Thị Quỳnh Hương
Pham Duc Thuận
Thái Thị Hoài An
nguyen thi chau
Đỗ Thanh Huyền
Hoàng Thị Anh Đào
Trần Nhật Thu
Đặng Vinh Dự
Lữ Thị Hải Yến
Dương Minh Hiếu
Nguyễn Thị Chính
Bùi Tiến Sỹ
Nguyễn Quang Huy
Võ Như Ngọc
Nguyễn Xuân Trung
Huynh Thi Thu Hau
Dương Quang Hiệp
Võ Minh Phát
Nguyễn Duy Phương
trinh son hoan
Hồ Hải Hưng
Nguyễn Thị Tịnh Thy
Lê Thị Thu Trang