TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ QUY TRÌNH CHẾ BIẾN CÁC LOẠI TRÀ SEN (Nelumbo nucifera Gaertn.) Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Ở Thừa Thiên Huế, trà sen ngày càng trở thành một loại thức uống được nhiều người biết đến do có nhiều giá trị về mặt sức khỏe, văn hóa và tinh thần. Nghiên cứu này nhằm điều tra tình hình sản xuất và quy trình chế biến các loại trà sen ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả cho thấy có chín loại trà sen được sản xuất từ năm bộ phận của cây sen gồm trà hoa sen sấy, trà lá sen khô, trà lá sen tươi, trà lá sen túi lọc, trà hoa sen túi lọc, trà củ sen khô, trà tim sen, trà ướp hoa sen tươi, trà ướp gạo sen. Tỉnh Thừa Thiên Huế có 14 cơ sở sản xuất và kinh doanh trà sen với năm cơ sở và chín hộ gia đình tập trung chính tại Thành phố Huế. Đa số các hộ gia đình kinh doanh trà sen ở quy mô nhỏ và sản xuất trà theo quy trình truyền thống như ở Phường Phú Hòa, huyện Phong Điền. Các cơ sở sản xuất và kinh doanh trà sen theo quy mô lớn, áp dụng khoa học công nghệ kết hợp phương pháp truyền thống tập trung tại các phường Hương Sơ, Kim Long, Thuận Thành và Phường Đúc của thành phố Huế. Kết quả cũng chỉ ra những thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp trong việc sản xuất, tiêu thụ trà sen ở Thừa Thiên Huế.

https://doi.org/10.26459/hueunijard.v130i3D.6161

References

 1. Eppakorn T. (2015), Chemical constituents of Oolong tea produced in Thailand and their correlation with infusion colour, Maejo International Journal of Science and Technology, 9(3), 344–354; doi: 10.14456/mijst.2015.26.
 2. Thanh N.T., Yamanishi T. (1975), Flavor Components in Vietnamese Green Tea and Lotus Tea, Agriculture and Biology Chemistry, 39(6), 1263–1267.
 3. Trà cổ Việt (2015), Công dụng của mỗi loại trà, http://vietcotra.vn/tra-va-suc-khoe/cong-dung-cu-cac-loai-tra-che-c7a84.html.
 4. Nguyễn Phong Luân (2018), Khai thác các giá trị văn hóa ẩm thực từ sen trong hoạt động du lịch tại Đồng Tháp, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.
 5. Hongsamoot, D., Bumroongsook S. (2015), A feasibility study on organic lotus pollen tea as consumer product, Emirates Journal of Food and Agriculture, 27(5), 441–446.
 6. Kim, S.Y., Moon, G.S. (2015), Photoprotective Effect of Lotus (Nelumbo nucifera Gaertn.) Seed Tea against UVB Irradiation, Preventive Nutrition and Food Science, 20(3), 162–168.
 7. Ali, J. (2015), Role of processing conditions in determining tea quality, College of Technology, G.B. Pant University of Agriculture & Technology, 10, 1–5.
 8. Nguyễn Văn Đàn, Vũ Xuân Quang, Ngô Ngọc Khuyến (2000), Sử dụng cây thuốc Đông y, Nxb. Y học.
 9. Sen Huế (2017), Trà hoa sen Tịnh Tâm, https://hatsenhue.net/tra-hoa-sen-tinh-tam.html.
 10. Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Hoàng Thị Kim Hồng, Võ Thị Mai Hương (2017), Điều tra thực trạng sản xuất cây sen (Nelumbo nucifera Gearnt.) ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội thảo khoa học Sinh lý thực vật toàn quốc lần 2 (Sinh lý thực vật ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao), 1(1), 121–130.
 11. Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Hoàng Thị Kim Hồng, Đặng Thanh Long, Trần Thị Hương Giang, Trần Thị Mỹ Loan (2018), Nghiên cứu xây dựng sơ đồ phân bố các giống sen (Nelumbo nucifera Gaertn.) ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học và công nghệ Trường Đại học Khoa học, 13(2), 165–176.
 12. Hướng dẫn cách sao tâm sen tươi (2016), https://longnhanbamai.com/huong-dan-cach-sao-tam-sen-tuoi-dung-chuan.