BIẾN ĐỘNG GIÁ ĐẤT ĐÔ THỊ TRONG GIAI ĐOẠN 2017–2020: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Abstract

Bài báo này đã phân tích được diễn biến của thị trường quyền sử dụng đất ở đô thị trong giai đoạn 2017–2020 cũng như đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, giá đất ở tại đô thị có xu hướng tăng liên tục từ năm 2017 đến năm 2019 và giảm xuống vào năm 2020, khi dịch Covid-19 xuất hiện. Giai đoạn 2017–2018, tỷ lệ tăng giá bình quân ở mức 80%, giai đoạn 2018–2019 là 50% và giai đoạn 2019–2020, giá đất giảm rõ rệt với mức giảm bình quân khoảng -11%. So với năm 2017, giá đất năm 2020 tăng từ 100–160%, tương đương từ                            25%–40%/năm. Độ lớn của giá đất có mối liên hệ rõ ràng với tỷ lệ tăng giá bình quân trong giai đoạn nghiên cứu. Những thửa đất có mức giá  16 triệu đồng/m2 có tỷ lệ tăng giá cao hơn rõ rệt so với những thửa có giá > 16 triệu đồng/m2. Khi thị trường tăng mạnh và có dấu hiệu “bong bóng”, chính sách tín dụng của Nhà nước, sự giám sát chặt chẽ hoạt động môi giới, kinh doanh bất động sản của chính quyền địa phương là giải pháp kiểm soát thị trường hiệu quả.

https://doi.org/10.26459/hueunijed.v130i5C.6391

References

 1. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Luật Đất đai số 43/2013/QH13.
 2. Verma, P., Dumka, A., Bhardwaj, A. et al. (2021), A Statistical Analysis of Impact of COVID19 on the Global Economy and Stock Index Returns, SN COMPUT, SCI. 2, 27. https://doi.org/10.1007/s42979-020-00410-w.
 3. Balemi, N., Füss, R. & Weigand (2021), A. COVID-19’s impact on real estate markets: review and outlook. Financ Mark Portf Manag. https://doi.org/10.1007/s11408-021-00384-6.
 4. Economics Outlook (2017), Hội thảo “Xu hướng liên giữa thông thị trường tài chính và thị trường bất động sản 2017”. https://tapchitaichinh.vn/thi-truong-tai-chinh/trien-vong-thi-truong-tai-chinh-va-bat-dong-san-3-thang-cuoi-nam-2017-130894.html.
 5. Hiệp hội bất động sản Việt Nam (2018), Thị trường bất động sản 2018: Động lực phát triển kinh tế. https://tapchitaichinh.vn/thi-truong-tai-chinh/thi-truong-bat-dong-san-2018-dong-luc-phat-trien-kinh-te-134863.html.
 6. Hiệp hội bất động sản Việt Nam (2019), Toàn cảnh thị trường bất động sản 2019 và kịch bản 2020. https://tapchitaichinh.vn/thi-truong-tai-chinh/toan-canh-thi-truong-bat-dong-san-2019-va-kich-ban-2020-314579.html.
 7. Savills Việt Nam (2020), Báo cáo thị trường bất động sản quý IV/2020. https://tapchitaichinh.vn/thi-truong-tai-chinh/bat-dong-san-ha-noi-da-co-mot-nam-chiu-nhieu-ton-thuong-331479.html
 8. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng (2020), Đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng. https://dpi.danang.gov.vn/chi-tiet?id=3338&_c=50,51,52,53,54,55,56,57,58
 9. Vietnamfinance (2020), Lần đầu tiên, Đà Nẵng tăng trưởng âm 9,77%. https://vietnamfinance.vn/lan-dau-tien-da-nang-tang-truong-am-977-20180504224246897.htm.
 10. Phạm Minh Hóa (2019), Hoàn thiện chính sách về giá đất thúc đẩy thị trường bất động sản Việt Nam phát triển, Tạp chí Tài chính, Kỳ 1, Tháng 7 năm 2019.
 11. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2014), Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13.
 12. Dìu Đức Hà (2019), Chính sách đối với thị trường bất động sản ở Việt Nam. Kỷ yếu hội thảo khoa học Hoạch định chính sách vĩ mô trong kinh tế thị trường. https://tusach.fph.gov.vn/upload/data/news/16-01-20/ky-yeu-viet-nam.pdf
 13. NEU-JICA (2020), Báo cáo của NEU-JICA về Kiến nghị đánh giá các chính sách ứng phó với Covid-19 và các khuyến nghị. https://www.jica.go.jp/vietnam/vietnamese/office/topics/c8h0vm00009crmm6-att/210305_02_vn.pdf.
 14. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2014), Luật Đầu tư công số 39/2014/QH14.
 15. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014), Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về Hồ sơ địa chính.
 16. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng (2021), Báo cáo thống kê đất đai thành phố Đà Nẵng năm 2020.
 17. Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng (2020), Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng năm 2020. https://baodanang.vn/infographics/202012/tong-quan-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thanh-pho-da-nang-nam-2020-3874745/index.htm.
 18. UBND thành phố Đà Nẵng (2017), Quyết định số 4072/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 về Phê duyệt danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017–2020.
 19. Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng (2018), Báo cáo ngành du lịch 06 tháng đầu năm. https://danangairportterminal.vn/vi/news/the-number-of-tourists-visiting-da-nang-increase-significantly/
 20. UBND thành phố Đà Nẵng (2019), Công văn số 3073/UBND-SXD của UBND thành phố Đà Nẵng về việc hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 21. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng (2019), Văn bản số 1667/SXD-QLN của Sở Xây dựng về việc chấn chỉnh hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2019.
 22. UBND thành phố Đà Nẵng (2020), Văn bản số 5125/UBND-SXD về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn thành phố vào năm 2020.
 23. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2020), Thông tư 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2021 Array