Browse Author Index

- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

T

Thành, Hồ Trung, Đại học Khoa học, Đại học Huế

, Khoa Địa lý - Địa chất, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
, HU – University of Sciences, 77 Nguyen Hue, Hue city, Vietnam
, Hue University of Education (Viet Nam)

, Trường Đại học Khoa học (Viet Nam)
, Trường Đại học Khoa học
, Khoa Địa lý - Địa chất, Đại học Khoa học, Đại học Huế

T

Thủy, Nguyễn Thị, Khoa Địa lý - Địa chất Đại học Khoa học Đại học Huế
Thủy, Nguyễn Thị, Đại học Khoa học, Đại học Huế (Viet Nam)

, Khoa Địa lý - Địa chất, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

T

Tiến, Đặng Quốc, Cục kiểm soát hoạt động khoáng sản Miền Trung

, HU – University of Sciences, 77 Nguyen Hue, Hue city, Vietnam

T

Tin, Dang Trung, Da Lat Nuclear Research Institute, Lam Dong, Viet Nam

, Bộ môn Quản lý Môi trường, Khoa Môi trường Trường Đại học Khoa học Huế 77 Nguyễn Huệ, Tp. Huế

T

Tran, Thi Phuong An, Hue University of Sciences, Hue University

, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
, Trường Đại học Khoa học

T

Trung, Hồ Thanh, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Trung, Nguyễn Thanh Hiếu

, Danang University
, Khoa Địa lý - Địa chất, Trường Đại học Khoa học-Đại học Huế. (Viet Nam)
, Viện Tài nguyên và Môi trường - Đại học Huế
, Khoa Môi trường, Đại học Khoa học
, Trường Đại học Khoa học
, Cao đẳng Bình Định
, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Đ

Đạt, Lê Duy, Đại học Khoa học, Đại học Huế

, Khoa Địa lý - Địa chất, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
, Trường Đại học sư phạm

Đ

Đức, Trần Thanh, Trường Đại học Nông Lâm

51 - 82 of 82 items    << < 1 2