Application of geographical information system to evaluate land-use changes in Hue City, Thua Thien Hue province

Keywords

biến động sử dụng đất
GIS
thành phố Huế land-use changes
GIS
Hue city

Abstract

We used the ArcGIS 10.8 software to build land-use change maps from two maps of current land use status in 2011 and 2019 and land inventory data in 2012 and 2022. Current land-use maps represent eight types of land use, including agricultural, specialized land, urban residential land, rural land, land of rivers, streams, and specialized water surface, religious land, land used for cemeteries, graveyards, funeral service centres and cremation centres, and unused land. The varied land-use map built by superimposing two current land-use maps shows that, in 2012–2022, there was a clear change in area due to the process of urban expansion according to NQ 1624/NQ-UBTVQH and land-use change. Specifically, the expanded area accounts for 19,542.16 hectares because of the merge of communes and wards into the city, of which Huong Tho has the largest area of 4716.14 hectares, and the largest land type is agricultural land with 12,783.70 hectares. The changed land area related to the old boundary is 7,104.05 ha; the largest increase is the specialized land (410.23 ha), and the largest decrease is agricultural land (302.73 ha).

https://doi.org/10.26459/hueunijard.v132i3D.7266

References

  1. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2018), Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
  2. Báo Nhân dân (2008), Ý kiến cử tri về mở rộng địa giới hành chính thủ đô Hà Nội, truy cập ngày 17/9/2023 tại trang web https://nhandan.vn/y-kien-cu-tri-ve-mo-rong-dia-gioi-hanh-chinh-thu-do-ha-noi-post496986.html.
  3. Cổng thông tin điện tử quận Long Biên (2023), Chuyên đề kết quả đạt được sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính Hà Nội, truy cập ngày 19.7.2023 tại website http://longbien.hanoi.gov.vn/tinmoi?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=16895706&_101_type=content&_101_urlTitle=chuyen-e-ket-qua-at-uoc-sau-15-nam-mo-rong-ia-gioi-hanh-chinh-ha-noi.
  4. Nguyễn Đức Thuận, Trần Quốc Vinh (2015), Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong xác định biến động và dự báo thay đổi lớp phủ bằng chuỗi Markov Chain tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2015, Đại học Quốc gia Hà Nội -Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
  5. Ủy ban thường vụ Quốc Hội (2021), Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 về việc điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, ban hành ngày 27 tháng 4 năm 2021, Hà Nội.
  6. UBND thành phố Huế (2013), Báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2012 trên địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
  7. UBND thành phố Huế (2023), Báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2022 trên địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.