XÁC ĐỊNH TỶ LỆ, MỨC ĐỘ NHIỄM SÁN LÁ GAN (FASCIOLA) TRÊN ĐÀN TRÂU BÒ NUÔI TẠI HUYỆN GIO LINH QUẢNG TRỊ VÀ HIỆU QUẢ TẨY TRỪ

Abstract

Tóm tắt. Huyện Gio Linh, Quảng Trị là địa phương có số lượng trâu bò khá lớn trong tỉnh, điều kiện chăn nuôi nhỏ lẽ cộng với thiếu thông tin về phòng trị bệnh nên làm cho tỷ lệ nhiễm Sán lá gan khá cao. Bằng phương pháp phân tích lắng cặn đếm trứng sán từ 165 mẫu phân trâu bò thu thập được thông chúng tôi thu được kết quả như sau: Ở trâu đực tỷ lệ nhiễm 24.32% và cường độ nhiễm +, ++ và +++ là 66.67, 33.33 và 0% trong khi đó trâu cái tỷ lệ nhiễm 31.58% với cường độ nhiễm +, ++ và +++ là 33.33, 41.67 và 25% theo thứ tự. Ở bò đực tỷ lệ nhiễm 24.32% với tỷ lệ nhiễm +, ++ và +++ tương ứng 66.67, 33.33 và 0%. Tỷ lệ nhiễm ở bò cái 31.58 tỷ lệ +, ++ và +++ là 33.33, 41.67 và 25%. Trâu bò ở độ tuổi càng cao thì tỷ lệ cũng như mức độ nhiễm càng cao. Dertil-B dùng với liều 9 mg/kg P an toàn cho gia súc, không cho phản ứng phụ và cho tác dụng tẩy tốt. Thông qua thí nghiệm chúng tôi nhận thấy trâu bò trên địa bàn huyện có tỷ lệ nhiễm cao và mức độ nhiễm khá cao, thuốc Dertil-B thể hiện hiệu quả điều trị tốt.

Từ khóa: Sán lá gan, Gio Linh, Tẩy trừ, Ký sinh trùng

https://doi.org/10.26459/jard.v94i6.2998