Vol. 94 No. 6 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 94, số 6, năm 2014
Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 94, số 6, năm 2014

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Thị Liền, Vũ Thành Hưng, Trần Thanh Quỳnh Anh
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TRẠNG THÁI NGUYÊN LIỆU VÀ BA THÔNG SỐ CHIẾT (, DUNG MÔI CHIẾT, THỜI GIAN CHIẾT VÀ LƯỢNG XÚC TÁC) ĐẾN HÀM LƯỢNG CHLOROPHYLL THU NHẬN TỪ RAU NGÓT (SAUROPUS ANDROGYNUS (L.) MERR)
Nguyễn Văn Chào, Nguyễn Xuân Hòa, Phan Vũ Hải, Phạm Hoàng Sơn Hưng
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ELISA XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN GÂY TIÊU CHẢY Ở BÊ NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN CÁC PHƯỜNG VEN THÀNH PHỐ HUẾ
Lê Như Cương, Lê Tiến Dũng
KHẢ NĂNG KHÁNG SÂU ĐỤC THÂN (Scirpophaga incertulas Walker), CUỐN LÁ (Cnaphalocrosis medinalis Guenee), BỌ XÍT DÀI (Leptocorisa varicormis Fabr.) CỦA GIỐNG LÚA RẪY TẠI THỪA THIÊN HUẾ
Đỗ Minh Cường, Đinh Vương Hùng, Nguyễn Thị Ngọc
Một mô phỏng nghiên cứu dao động của máy kéo làm việc trên ruộng lúa
Nguyen Duc Chung, Nguyễn Thị Thủy Tiên, Lê Thanh Long
DUY TRÌ CHẤT LƯỢNG VÀ KÉO DÀI THỜI GIAN BẢO QUẢN QUẢ CÀ CHUA BẰNG MÀNG BAO CHITOSAN VÀ BẢO QUẢN Ở ĐIỀU KIỆN PHÒNG
Lê Thị Diên, Phan Trọng Trí
NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CHỈ THỊ SINH THÁI CỦA HỌ BƯỚM PHƯỢNG (LEPIDOPTERA: PAPILIONIDAE) Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ
Nguyễn Thị Hải, Huỳnh Văn Chương, Hồ Kiệt, Trần Văn Nguyện
NGHIÊN CỨU VIỆC CHUYỂN ĐỔI ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THỦY THANH,
Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Ngọc Vỹ, Lê Xuân Ánh
XÁC ĐỊNH TỶ LỆ, MỨC ĐỘ NHIỄM SÁN LÁ GAN (FASCIOLA) TRÊN ĐÀN TRÂU BÒ NUÔI TẠI HUYỆN GIO LINH QUẢNG TRỊ VÀ HIỆU QUẢ TẨY TRỪ
Nguyễn Minh Hoàn, Lê Đình Phùng, Nguyễn Đức Hưng
KẾT QUẢ CHỌN LỌC THEO NGOẠI HÌNH VÀ SINH TRƯỞNG CỦA GÀ RI QUA 2 THẾ HỆ
Lê Thái Hùng, Ngô Tùng Đức
NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN RAU RỪNG Ở KHU VỰC MIỀN NÚI HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Thị Hải, Trần Trọng Tấn
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT TẠI MỘT SỐ KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
Võ Thị Mai Hương
BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHỬ ĐỘC BÃ HẠT CÂY DẦU MÈ (Jatropha curcas L.)
Đàm Thị Huyền Trang
ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI KHU VỰC VEN ĐẦM PHÁ TAM GIANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Lê Thanh Long, Nguyễn Hiền Trang
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHÁNG NẤM MỐC Aspergillus flavus TRÊN NGÔ CỦA MỘT SỐ HOẠT CHẤT CÓ NGUỒN GỐC TỰ NHIÊN
Nguyễn Văn Lợi, Phạm Duy Hưng
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TĂNG TRƯỞNG LOÀI LIM XANH (ERYTHROPHLOEUM FORDII) TRỒNG TẠI HUYỆN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI
Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Đức Tuấn, Hồ Thị Cẩm Giang
NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG TÁI SINH IN VITRO CÂY HỒ TIÊU (PIPER NIGRUM L.)
Trịnh Thị Sen
ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN TẠI HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM
Hồ Trung Thông, Nguyễn Văn Chào, Hồ Lê Quỳnh Châu, Vũ Văn Hải, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Vũ Chí Cương, Vũ Thị Khánh Vân, Sommer Sven
MẬT ĐỘ E. COLI VÀ NỒNG ĐỘ NITRAT TRONG HỐ PHÂN, NƯỚC THẢI HẦM BIOGAS, VÀ NƯỚC GIẾNG Ở THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Nguyễn Thị Thuỷ Tiên, Lê Thanh Long, Trần Thị Thu Hà, Nguyen Hien Trang, Nguyễn Minh Hiếu
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ NƯỚC NÓNG ĐẾN NẤM Penicillium digitatum GÂY BỆNH MỐC XANH HẠI CAM SAU THU HOẠCH
Nguyễn Văn Toản, Mai Khánh Trang, Phạm Thị Kim Chi, Trần Thanh Quỳnh Anh, Nguyễn Văn Huế
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HAI THÔNG SỐ KỸ THUẬT (THỜI GIAN NGÂM, NỒNG ĐỘ MUỐI) ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM MĂNG MUỐI CHUA
Phạm Khánh Từ, Hoàng Nghĩa Duyệt, Dư Thanh Hằng, Đào Thị Phượng, Nguyễn Văn Chào, Nguyễn Thị Lộc
KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA LỢN NÁI YORKSHIRE VÀ LANDRACE NUÔI Ở VÙNG GÒ ĐỒI HUYỆN CAM LỘ TỈNH QUẢNG TRỊ
Hoàng Huy Tuấn, Trần Thị Thúy Hằng
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP Ở LÀNG PHÒ TRẠCH, XÃ PHONG BÌNH,
Lê Quang Vĩnh, Hoàng Công Phúc
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC MÔ HÌNH LÂM SẢN NGOÀI GỖ Ở MỘT SỐ HUYỆN MIỀN NÚI CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ