NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN RAU RỪNG Ở KHU VỰC MIỀN NÚI HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Kết quả phân loại đã xác định được 107 loài thuộc 92 chi và 55 họ thực vật hoang dại được người dân sử dụng làm rau ăn. Nguồn tài nguyên rau rừng được xác định theo tính đa dạng bao gồm (i) dạng sống: dạng thân gỗ (29,9%), dạng dây leo (15%), dạng cây bụi nhỏ (9,3%), dạng thân củ (6,5%) và dạng thân thảo hay cỏ (39,3%); (ii) nhóm sử dụng: gia vị (27 loài), rau ăn (73 loài) và rau vị chua (15 loài); (iii) bộ phận sử dụng: lá và ngọn non (58,7%); quả và hạt (19,0%), toàn thân (11,1%) và sử dụng các bộ phận từ cuống lá, thân non, hoa và thân củ (11,2%).

Từ khóa: Rau rừng, thành phần loài, tính đa dạng, A Lưới.

https://doi.org/10.26459/jard.v94i6.3000