ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT TẠI MỘT SỐ KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

Abstract

Bài báo nhằm mục đích nghiên cứu hiệu quả sử dụng đất tại một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và đề xuất một số giải pháp nhằm sử dụng đất công nghiệp hiệu quả và tiết kiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc quy hoạch, giao đất và cho thuê đất trong các khu công nghiệp đã được tiến hành hợp lý; công tác quản lý đã được tiến hành chặt chẽ, kịp thời thu hồi những diện tích đất sử dụng sai mục đích, tổng diện tích đất bị thu hồi tính đến năm 2012 là 141.352 m2. Việc sử dụng đất ở các khu công nghiệp cũng mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, tuy nhiên còn chưa tương xứng với tiềm năng. Thời gian thực tế đi vào hoạt động của các dự án thường chậm hơn so với thời gian được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ một đến hai năm. Tỷ lệ lấp đầy bình quân chung của hai khu công nghiệp là trên 60%, trong đó tỷ lệ lấp đầy ở khu công nghiệp Nam Đông Hà là khá cao, đạt gần 87% và con số này ở khu công nghiệp Quán Ngang ở dưới mức 50%. Hầu hết các dự án trong hai khu công nghiệp đã mang lại doanh thu tương đối cao, tăng dần qua các năm và đóng góp một nguồn khá lớn cho ngân sách của tỉnh nhà, đạt 130,418 tỷ đồng qua hơn 3 năm thực hiện. Bên cạnh đó việc phát triển các khu công nghiệp cũng đảm bảo hiệu quả xã hội và hiệu quả môi trường.

 Từ khóa: hiệu quả sử dụng đất, đất công nghiệp, tỉnh Quảng trị

https://doi.org/10.26459/jard.v94i6.3001