ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI KHU VỰC VEN ĐẦM PHÁ TAM GIANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Nông nghiệp là một trong những ngành có vài trò rất quan trọng trong việc cung cấp lương thực, năng lượng sạch cho cuộc sống của con người, giải quyết việc làm cho lao động ở vùng nông thôn. Tuy nhiên, lĩnh vực nông nghiệp là đối tượng chịu nhiều ảnh hưởng nhiều nhất của hiện tượng biến đổi khí hậu. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra được sự ảnh hưởng của các hiện tượng của biến đổi khí hậu như sạt lở bờ biển, nước biển dâng ngập lụt, gió bão, sự tăng lên của nhiệt độ và thay đổi chế độ mưa đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, các hoạt động sinh kế của người dân vùng đầm phá Tam Giang. Kết quả nghiên cứu cũng là cơ sở để đề xuất các loại hình sử dụng đất thích ứng với nước biển dâng, suy thoái đất, ô nhiễm môi trường đất, mặn hóa, tăng hiệu quả năng suất, đảm bảo thu nhập bền vững và an ninh lương thực cho cộng đồng ven biển trong dài hạn.
https://doi.org/10.26459/jard.v94i6.3003