MỐI LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ RAU MÀU TẠI PHƯỜNG HƯƠNG CHỮ, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Khoa KN, Trần Cao Úy

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3B.3923

Abstract


Tóm tắt. Nghiên cứu mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ rau màu ở phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm mục đích nhằm khảo sát hoạt động sản xuất, đánh giá thực trạng và tìm hiểu nhu cầu liên kết trong sản xuất rau màu, từ đó làm cơ sở cho các cơ quan chức năng xem xét và thực hiện các giải pháp can thiệp nhằm nâng cao hiệu sản xuất rau màu trên địa bàn nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiện nay trên địa bàn nghiên cứu tồn tại 2 mối liên kết chính trong sản xuất rau màu, bao gồm các liên kết ngang và liên kết dọc. Tuy nhiên, các mối liên kết này vẫn rất lỏng lẽo, chưa có các tổ chức hợp tác liên kết trong nông dân, các hoạt động mua bán không qua hợp đồng hoặc chỉ bằng hợp đồng miệng đối với từng loại rau màu khác nhau. Người dân đang có nhu cầu cao trong việc hình thành tổ hợp tác hoặc HTX sản xuất (92,5% ý kiến đề xuất) và xây dựng các hợp đồng tiêu thụ với các đối tác (87,5% ý kiến đề xuất) để đảm bảo khâu tổ chức sản xuất và tiêu thụ rau màu ổn định hơn.

Từ khóa:Liên kết, Liên kết nông dân, Rau màu, Sản xuất, Tiêu thụ 

References


Báo cáo của UBND xã Hương Chữ qua các năm 2012, 2013, 2014, 2015.

Bùi Thị Hoa (2009). Nghiên cứu hoạt động liên kết trong sản xuất và tiêu thụ một số loại cây rau màu tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 145 tr.

Chu Văn Vũ (1995). Kinh tế hộ trong nông thôn Việt Nam, NXB Khoa học xãhội.

Đồng Sĩ Toàn (2005).điều tra thực trạng sản xuất và tiêu thụ rau an toàn tại Thừa Thiên Huế, Luận văn thạc sĩ nông nghiệp, Trường Đại Học Nông Lâm Huế.

Hồ Quế Hậu (2012). Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân ở Việt Nam, NXB Đại học Kinh tế Quốcdân

Lê Văn Lương (2008). Nghiên cứu mối liên kết sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn Hà Nội, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Nông nghiệp HàNội

Trần Văn Hiếu (2004). Thực trạng và giải pháp cho sự liên kết “bốn nhà” trong sản xuất và tiêu thụ nông sản ở ĐBSCL, Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ, truy cập ngày 18/11/2016 từwww.ctu.edu.vn.

Võ Thị Kim Sa (2013). Sự liên kết của nông dân vùng Tây-Nam bộ trong các nhóm và tổ chức hợp tác để phát triển nông nghiệp hàng hóa, Luận án tiến sĩ, Viện Xã hội học.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.