Vol. 126 No. 3B (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Khoa KN, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Văn Chung, Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Ngọc Truyền, Lê Chí Hùng Cường
5–15
MẠNG LƯỚI CÁC TÁC NHÂN CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHO NGƯỜI NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN VÙNG ĐẦM SAM CHUỒN, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Khoa KN, Trương Quang Hoàng, Nguyễn Thiện Tâm, Đinh Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Dạ Thảo, Cao Thị Thuyết
17–28
SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CÔNG ĐỂ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Khoa KN, Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Thị Minh Thư, Nguyễn Văn Chung
29–40
THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT LÚA TẠI XÃ VĨNH GIANG, HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ
PDF (Vietnamese)
Khoa KN, Phạm Thị Nhung, Hoàng Dũng Hà
41–52
ẢNH HƯỞNG CỦA DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN SÔNG TRANH 2 ĐẾN SINH KẾ VÀ TIẾP CẬN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN CỦA NGƯỜI DÂN TẠI QUẢNG NAM
PDF (Vietnamese)
Khoa KN, Nguyễn Văn Chung, Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Chí Hùng Cường, Hoàng Dũng Hà, Trần Thị Thanh Tâm
53–62
KHẢ NĂNG TIẾP CẬN THỊT LỢN AN TOÀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THÀNH PHỐ HUẾ
PDF (Vietnamese)
Khoa KN, Cao Thị Thuyết
63–73
SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VÙNG ĐỒI NÚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Khoa KN, Hoàng Thị Hồng Quế, Trần Nam Thắng
75–85
NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ VÀ CHUỖI CUNG ỨNG TRE TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Khoa KN, Nguyễn Thị Chung, Lê Thị Hoa Sen
87–99
TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG VỚI BÃO LỤT CỦA PHỤ NỮ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN XÃ PHÚ XUÂN, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Khoa KN, Phan Công Tam, Lê Đình Phùng, Trương Quang Hoàng, Trần Cảnh Thắng, Dương Viết Tân
101–110
SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở MỘT SỐ XÃ CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Khoa KN, Nguyễn Ngọc Truyền, Nguyễn Văn Thành, Dương Ngọc Phước
111–121
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP SANG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN Ở XÃ QUẢNG XUÂN, HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
PDF (Vietnamese)
Khoa KN, Phan Trọng Trí, Phan Công Tam, Nguyễn Văn Nam
123–132
THỰC TRẠNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP CỦA HỘ TRỒNG RỪNG Ở TỈNH QUẢNG NAM
PDF (Vietnamese)
Khoa KN, Nguyễn Viết Tuân
133–144
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ SẢN XUẤT, TIÊU THỤ LÚA THEO HỢP ĐỒNG VÀ CÁNH ĐỒNG LỚN Ở HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
PDF (Vietnamese)
Khoa KN, Trần Cao Úy, Nguyễn Thị Thu Thảo
145–156
MỐI LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ RAU MÀU TẠI PHƯỜNG HƯƠNG CHỮ, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Khoa KN, Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Nguyễn Thị Chung
157–166
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI HÌNH RỦI RO ĐẾN HIỆU QUẢ NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) TẠI XÃ TRIỆU PHƯỚC, HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ
PDF (Vietnamese)
Khoa KN, Nguyễn Viết Tuân, Nguyễn Ngọc Truyền, Nguyễn Đình Thi
167–177
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG SẮN TRIỂN VỌNG TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT NỘI ĐỒNG PHONG HIỀN, PHONG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)