ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI HÌNH RỦI RO ĐẾN HIỆU QUẢ NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TẠI HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ

Khoa KN, Lê Thị Hoa Sen

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3B.3929

Abstract


Nghiên cứu này nhằm mục tiêu phân tích các loại hình rủi ro trong nuôi tôm thẻ chân trắng để xác định giải pháp hạn chế thiệt hại cho người nuôi. Nghiên cứu được tiến hành tại xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Dữ liệu phục vụ nghiên cứu được thu thập thông qua phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm người am hiểu gồm các trưởng thôn, người nuôi lâu năm và cán bộ xã; và phỏng vấn 60 hộ nuôi tôm thẻ chân trắng.Các dữ liệu được phân tích bằng phương pháp thống kê mô tả và phân tích thứ bậc-AHP.Kết quả nghiên cứu cho thấy có ba nhóm rủi ro chính và được xếp theo thứ tự mức độ tác động từ cao đến thấp là: rủi ro dodịch bệnh (có trọng số ưu tiên 0,724), rủi ro do thiên tai (có trọng số ưu tiên là 0,193), và rủi ro do thị trường (trọng số ưu tiên là 0,083).Một trong những yếu tố dẫnđến rủi ro dịch bệnh là chất lượng con giống không đảm bảo; kỹ thuật nuôi chưa phù hợp, đặc biệt là chưa có ao lắng và chưa xử lý hồ nuôi đúng quy trình; và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nghiên cứu cũng đã đề xuất giải pháp để giảm thiểu rủi ro trong nuôi tôm thẻ chân trắng ở địa bàn nghiên cứu 

Từ khóa: Rủi ro, Tôm thẻ chân trắng, Triệu Phước, Phương pháp AHP


References


Báo Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?TabID=87&modid=390&ItemID=104535 [cập nhật ngày 20/5/2016]

Lê Thị Ngân (2014), “Ứng dụng GIS và phương pháp phân tích thứ bậc đánh giá tính thích nghi đất đai cấy cà phê vối ở Đức Trọng - Lâm Đồng” Khóa luận tốt nghiệp, Trường đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, 2014.

Thomas L.Saaty (2000), Fundamentals of the Analytic Hierarchy Process, KWS Publications.

Trần Viết Mỹ (2009), Cẩm nang nuôi tôm thẻ chân trắng, Đại học Nông nghiệp.

UBND xã Triệu Phước (2016), Báo cáo Kinh tế – Xã hội xã Triệu Phước năm 2013, 2014 và 2015


Refbacks

  • There are currently no refbacks.