NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ VÀ CHUỖI CUNG ỨNG TRE TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Tóm tắt: Tre trúc là loại cây mọc tự nhiên và được gây trồng phổ biến ở khắp các vùng miền của Việt Nam. Cây tre đa tác dụng, được dùng trong xây dựng, trồng làm sinh vật cảnh quan, trồng giữ đất chống xói mòn, sản xuất bột giấy, sản xuất các hàng thủ công mỹ nghệ, làm thực phẩm, thức ăn gia súc, làm dược liệu, hóa chất. Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng phân bố tre và chuỗi cung ứng trong tiêu thụ sản phẩm tre tập trung chủ yếu vào các loài tre thương mại mọc tự nhiên và được trồng ở dạng nguyên liệu thô trên thị trường được dùng cho sản xuất đồ đạc dân dụng và mỹ nghệ. Nghiên cứu kết hợp đánh giá chuỗi cung ứng, thu thập số liệu thứ cấp, thu thập thông tin sơ cấp qua phỏng vấn người am hiểu và thảo luận nhóm. Kết quả nghiên cứu cho thấy nguyên liệu tre chủ yếu là tre lồ ô (Bambusa balcooa) được phân bố không tập trung. Có 4 tác nhân tham gia vào chuỗi cung ứng tre nhưng các tác nhân có mối liên kết yếu. Nghiên cứu đã kiến nghị một số giải pháp giúp phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tre.

Từ khóa: tre, Thừa Thiên Huế, chuỗi cung ứng tre, phân bố tre

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3B.3930
PDF (Vietnamese)

References

  1. Chính phủ (2012), Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 05 năm 2012 về chính sách khuyến công.
  2. Chính phủ (2006), Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 về phát triển ngành nghề nông thôn.
  3. Trần Doanh (2010), Vẫn thiếu chiến lược cho cây tre Việt Nam, http://nongnghiep.vn/van-thieu-chien-luoc-cho-cay-tre-viet-nam-post53385.html, 2010.
  4. Vũ Đình Lân (2014), Các cơ chế chính sách cho việc phát triển chế biến tre nứa, song mây công nghiệp ở Việt Nam, Bản tin khoa học số 01+02-2014,http://xttm.mard.gov.vn/Site/vi-vn/76/tapchi/130/139/8639/Default.aspx, 2014.
  5. Nguyễn Hoàng Nghĩa (2009), Bảo tồn một số loài tre trúc quý hiếm ở Việt Nam. http://vafs.gov.vn/vn/2009/03/bao-ton-mot-so-loai-tre-truc-quy-hiem-o-viet-nam.
  6. Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 11/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2011 về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre.
  7. Thủ tướng Chính phủ (2007), Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020.
  8. Tổng cục hải quan (2014), Xuất khẩu mây, tre: Năng lực nhỏ cản tiềm năng lớn, báo Hải quan, http://ndh.vn/xuat-khau-may-tre-nang-luc-nho-can-tiem-nang-lon-2014011611505305p145c151.news.