XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CÂY ĐỊA LIỀN (KAEMPFERIA GALANGAL) TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Tóm tắt: Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018. Bước đầu đã xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá đặc điểm nông sinh học cây địa liền với 30 chỉ tiêu định tính và 18 chỉ tiêu định lượng bao gồm mức độ biểu hiện, điểm đánh giá, thời điểm và phương pháp đánh giá cho mỗi chỉ tiêu. Giống địa liền trồng ở Thừa Thiên Huế có những đặc điểm nổi bật như sau: Thời gian từ trồng đến thu hoạch khoảng 270 ngày; chiều cao cây đạt 17,8 cm, đường kính tán lá đạt 19,6 cm/cây, số lá xanh trên cây đạt 3,0 lá, chiều dài lá đạt 12,8 cm, chiều rộng lá đạt 8,5 cm, bẹ lá màu nhạt, sắc tố antoxyanin của lá và chồi mầm trung bình, lá xanh đậm; hoa có 4 cánh màu trắng, vòi nhụy màu tím, chiều dài cánh hoa đạt   2,7 cm, chiều rộng cánh hoa đạt 3,3 cm; số nhánh trên bụi củ ở năm thứ nhất đạt 12,6 nhánh và ở năm thứ hai đạt 18,1 nhánh, đường kính bụi củ đạt 22,3 cm, đường kính nhánh củ đạt 2,1 cm, chiều dài nhánh củ đạt 4,6 cm, khối lượng nhánh củ đạt 15,9 g, khối lượng bụi củ năm thứ nhất đạt 271,4 g và năm thứ hai đạt 361,9 g, vỏ củ trơn và có màu xám vàng, thịt củ màu trắng ngà; cây có khả năng chịu hạn khá và chịu úng kém.

Từ khóa: địa liền, đánh giá, đặc điểm nông sinh học, Thừa Thiên Huế

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v128i3A.4945
PDF (Vietnamese)

References

  1. Phạm Văn Điển, Phạm Đức Tuấn, Phạm Xuân Hoàn (2009), Phát triển cây lâm sản ngoài gỗ, Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội.
  2. Gomez K. A., Gomez A. A. (1984), Statistical procedures for agricultural research, An International Rice Research Institute Book, A Wiley-Interscience Publication.
  3. Nguyễn Bá Hoạt, Nguyễn Duy Thuần (2005), Kỹ thuật trồng, sử dụng và chế biến cây thuốc, Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội.
  4. Đỗ Tất Lợi (2004), Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, Nxb. Y học, Hà Nội.
  5. Trần Văn Minh (2015), Giáo trình khảo nghiệm, kiểm định giống cây trồng, Nxb. Đại học Huế, Thừa Thiên Huế.
  6. Nguyễn Huy Sơn, Lê Sỹ Trung, Phan Văn Thắng (2010), Lâm sản ngoài gỗ, Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội.
  7. Nguyễn Đình Thi, Hoàng Kim Toản, Võ Trí Thời (2015), Nghiên cứu các đặc điểm nông sinh học của giống tỏi Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Tuyển tập kết quả nghiên cứu khoa học cây trồng 2014–2015, Nxb. Đại học Huế, 69–76, Thừa Thiên Huế.
  8. UPOV (1996), Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability ginger (Zingiber officinale), Geneva. Switzerland.
  9. Wilson Wong (2008), Grow the Sand Ginger, Singapore Published.