Vol. 128 No. 3A (2019): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Phan Văn Cư, Nguyễn Quang Linh, Huỳnh Thị Ngọc Nữ, Huỳnh Thị Thanh Hoa
5–14
TÁCH CHIẾT HOẠT CHẤT SINH HỌC TỪ CÂY CỎ SỮA LÁ NHỎ (EUPHORBIA THYMIFOLIA BURM. (L.)) VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN ĐỐI VỚI VI KHUẨN E. COLI VÀ SALMONELLA SP. GÂY TIÊU CHẢY TRÊN LỢN CON TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Tử Minh, Nguyễn Khoa Huy Sơn
15–25
NUÔI VỖ THÀNH THỤC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG HORMONE HCG LÊN SINH SẢN CỦA CÁ BỐNG BỚP (Bostrichthys sinensis Lacepède, 1801)
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Văn Chí, Hoàng Kim Toản, Trần Thị Thu Giang, Đặng Văn Sơn, Nguyễn Thị Dung
27–36
XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CÂY ĐỊA LIỀN (KAEMPFERIA GALANGAL) TẠI THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Trần Đăng Hòa, Hoàng Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Nhung
37–46
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ VÀ BÌNH TUYỂN CÂY QUÝT HƯƠNG CẦN ĐẦU DÒNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Hoàng Thị Thái Hoà, Đỗ Đình Thục, Phan Văn Phước, Bell Richard, Mann Surender
47–56
ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN KALI, LƯU HUỲNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TƯỚI NƯỚC ĐẾN CÂY LẠC TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN 2018 TRÊN ĐẤT CÁT BIỂN TỈNH QUẢNG NAM
PDF (Vietnamese)
Trương Thị Hồng Hải, Linh Nhật Trần, Thành Đình Nguyễn
57–66
SO SÁNH SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG DƯA LÊ (CUCUMIS MELO L.) F1TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ MÀNG VỤ XUÂN HÈ 2018 TẠI THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Lê Văn Nam, Lê Thị Hoa Sen, Trần Cao Úy, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Quang Tân
67–81
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ ĐIỀU KIỆN DUY TRÌ MÔ HÌNH LÚA CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN Ở HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Danh, Trần Minh Đức
83–91
ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ CẤU TRÚC PHÂN TỬ CỦA LOÀI THIÊN MÔN CHÙM (ASPARAGUS RACEMOSUS WILD.) TẠI TỈNH GIA LAI, VIỆT NAM
PDF (Vietnamese)
Trần Trọng Tấn, Nguyễn Hữu Ngữ, Huỳnh Văn Chương
93–105
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Viết Tuân, Nguyễn Văn Thành, Dương Ngọc Phước, Nguyễn Thiện Tâm, Nguyễn Ngọc Truyền, Trần Cao Úy, Cao Thị Thuyết
107–119
ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT VÀ CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM CÂY HÀNH TĂM (Allium schoenoprasum L.) Ở VÙNG CÁT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Hữu Ngữ, Hồ Kiệt, Nguyễn Bích Ngọc, Hoàng Anh Cảm
121–134
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRƯỚC VÀ SAU QUÁ TRÌNH TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
PDF (Vietnamese)
Võ Điều, Trần Văn Việt, Phan Đỗ Dạ Thảo
135–146
ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN CỦA CÁ TỲ BÀ BƯỚM HỔ (Sewellia lineolata) TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Phạm Thị Luyện, Lê Trọng Hùng, Phạm Tiến Dũng
147–161
TUỔI THÀNH THỤC KINH TẾ CỦA LOÀI CÂY KEO TAI TƯỢNG (Acacia mangium) TẠI VÙNG ĐÔNG BẮC BỘ
PDF (Vietnamese)
Ngô Thạch Thảo Ly, La Văn Hùng Minh, Hồ Kiệt, Nguyễn Hữu Ngữ
163–177
THỰC TRẠNG TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Phương Văn, Nguyễn Văn Lợi, Trần Minh Đức
179–190
NGHIÊN CỨU HIỆU CHỈNH PHÂN CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH
PDF (Vietnamese)