Vol 75, No 6 (2012)

Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 75B, số 6, năm 2012

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/jard.v75i6

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ngô Đắc Chứng, Đào Thị Hồng Mai
Huỳnh Văn Chương, Lê Đình Huy, Phạm Gia Tùng, Lê Quỳnh Mai, Nguyễn Bích Ngọc
phan ha, Hồ Đắc Thái Hoàng
Trần Thị Thúy Hằng, Hoàng Huy Tuấn
Trương Thị Hoa, Trần Quang Khánh Vân, Trần Nam Hà, Nguyễn Đức Quỳnh Anh
Phan Hòa, Trần Đức Hạnh, Trần Võ Văn May, Nguyễn Thị Ngọc
Lê Thị Thanh Hương, Đậu Bá Thìn, Nguyễn Nghĩa Thìn
Vũ Trung Kiên
Nguyễn Phi Nam, Phạm Thị Phương Lan, Nguyễn Văn Huy, Trần Quốc Thịnh
Đặng Thanh Nhàn
Võ Văn Phú, Phạm Thanh Hà, Mai Thị Thảo Nhi
Hoàng Tấn Quảng, Lê Thị Thu Hằng, Nguyễn Đức Huy, Cù Lê Nguyên
Lê Thị Hoa Sen, Phan Viểt Toàn, Lê Tiến Thường
Lê Trọng Sơn, Hoàng Đình Trung
Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Thị Kim Nguyệt
Nguyễn Thành Tâm, Phạm Thành Khỏe, Đoàn Văn Nhí
Nguyễn Đình Thi
Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Thị Thanh Hiền
Lê Thị Nam Thuận, Nguyễn Thị Diệu Hành
Phạm thị Mỹ Trâm, Lê Thị Thủy Tiên
Lê Thị Trễ, Lê Tuấn Anh
Hoàng Đình Trung, Võ Văn Qúy
Phạm Gia Tùng, Lê Quỳnh Mai, Trần Thị Như Ý
Ngô Thị Hoàng Vân, Lê Thị Trễ
Nguyễn Thị Cẩm Yến, Phạm Khắc Liệu