Vol. 75 No. 6 (2012): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 75B, số 6, năm 2012
Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 75B, số 6, năm 2012

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ngô Đắc Chứng, Đào Thị Hồng Mai
THẰN LẰN HỌ AGAMIDAE Ở VIỆT NAM
Huỳnh Văn Chương, Lê Đình Huy, Phạm Gia Tùng, Lê Quỳnh Mai, Nguyễn Bích Ngọc
ĐÁNH GIÁ PHÂN HẠNG THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI ĐỂ ĐỊNH HƯỚNG MỞ RỘNG DIỆN TÍCH SẢN XUẤT PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MỚI TẠI VÙNG ĐỒI NÚI THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
phan ha, Hồ Đắc Thái Hoàng
ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ĐẾN CANH TÁC NƯƠNG RẪY VÀ BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH RỪNG Ở XÃ HỒNG BẮC, HUYỆN A LƯỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Trần Thị Thúy Hằng, Hoàng Huy Tuấn
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG LÂM KẾT HỢP CỦA HỘ GIA ĐÌNH Ở VÙNG CAO VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP Ở XÃ HƯƠNG LỘC, HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Trương Thị Hoa, Trần Quang Khánh Vân, Trần Nam Hà, Nguyễn Đức Quỳnh Anh
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BỆNH PHỔ BIẾN DO KÝ SINH TRÙNG GÂY RA TRÊN CÁ CHẼM Lates calcarifer NUÔI TẠI THỪA THIÊN HUẾ VÀ BIỆN PHÁP TRỊ BỆNH
Phan Hòa, Trần Đức Hạnh, Trần Võ Văn May, Nguyễn Thị Ngọc
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ SẢN XUẤT GẠCH BLOCK KHÔNG NUNG PHÙ HỢP VỚI QUY MÔ HỘ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG Ở NÔNG THÔN
Lê Thị Thanh Hương, Đậu Bá Thìn, Nguyễn Nghĩa Thìn
ĐỊNH TÍNH COUMARIN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHÁNG KHUẨN CỦA DỊCH CHIẾT TỪ MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT ĐƯỢC NGƯỜI MƯỜNG Ở NHO QUAN - NINH BÌNH, BÁ THƯỚC-THANH HÓA SỬ DỤNG ĐỂ CHỮA BỆNH THEO KINH NGHIỆM BẢN ĐỊA
Vũ Trung Kiên
QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020
Nguyễn Phi Nam, Phạm Thị Phương Lan, Nguyễn Văn Huy, Trần Quốc Thịnh
THỬ NGHIỆM NUÔI CÁ CHÌNH HOA (Anguilla marmorata) TRONG LỒNG BẰNG CÁC LOẠI THỨC ĂN KHÁC NHAU TẠI HỒ CHỨA NƯỚC HÒA MỸ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Đặng Thanh Nhàn
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC DỊCH CHIẾT THÂN RỄ CÂY BÌNH TINH CHÉT (Curcuma pierreana Gagnep., Zingiberaceae) Ở TỈNH QUẢNG TRỊ
Võ Văn Phú, Phạm Thanh Hà, Mai Thị Thảo Nhi
CẤU TRÚC THÀNH PHẦN LOÀI CÁ Ở HẠ LƯU SÔNG HIẾU – TỈNH QUẢNG TRỊ
Hoàng Tấn Quảng, Lê Thị Thu Hằng, Nguyễn Đức Huy, Cù Lê Nguyên
NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG PROTEIN DỰ TRỮ Ở MỘT SỐ GIỐNG BƯỞI (Citrus grandis L.) BẰNG KỸ THUẬT ĐIỆN DI SDS
Lê Thị Hoa Sen, Phan Viểt Toàn, Lê Tiến Thường
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NUÔI XEN GHÉP Ở ĐẦM PHÁ TAM GIANG- CẦU HAI, THỪA THIÊN HUẾ
Lê Trọng Sơn, Hoàng Đình Trung
VỀ ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA BỘ CÁNH LÔNG (TRICHOPTERA – INSECTA) Ở VÙNG BẠCH MÃ – HẢI VÂN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Thị Kim Nguyệt
ẢNH HƯỞNG CỦA EMUGLUCAN LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CÁ LÓC BÔNG (Channa micropeltes)
Nguyễn Thành Tâm, Phạm Thành Khỏe, Đoàn Văn Nhí
THỬ NGHIỆM SINH SẢN NHÂN TẠO VÀ ƯƠNG CÁ CHỐT NGHỆ (Mystus gulio Hamilton, 1822)
Nguyễn Đình Thi
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PHÂN BÓN LÁ HỮU CƠ POMIOR CHO MỘT SỐ LOẠI RAU ĂN LÁ Ở THÀNH PHỐ HUẾ
Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Thị Thanh Hiền
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP BÓN PHÂN MgSO4 ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT LẠC L14 TRÊN ĐẤT XÁM BẠC MÀU TẠI THỪA THIÊN HUẾ
Lê Thị Nam Thuận, Nguyễn Thị Diệu Hành
ĐẶC TÍNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁ PHÈN HAI SỌC Upeneus sulphureus (Cuvier & Valenciennes, 1829) VÙNG VEN BIỂN QUẢNG BÌNH
Phạm thị Mỹ Trâm, Lê Thị Thủy Tiên
KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG LÊN SỰ SINH TỔNG HỢP ANTHOCYANIN TRONG NUÔI CẤY TẾ BÀO HUYỀN PHÙ DÂU TÂY (Fragaria Ananassa L.)
Lê Thị Trễ, Lê Tuấn Anh
THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT HẠT KÍN Ở RÚ LỊNH, HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ
Hoàng Đình Trung, Võ Văn Qúy
SỬ DỤNG ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG CỠ LỚN (MACROINVETEBRATES) VÀ CHỈ SỐ SINH HỌC ASPT ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG AN CỰU THÀNH PHỐ HUẾ
Phạm Gia Tùng, Lê Quỳnh Mai, Trần Thị Như Ý
HIỆU QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH GIAO ĐẤT RỪNG CHO HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHÚ VINH, HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Ngô Thị Hoàng Vân, Lê Thị Trễ
THÀNH PHẦN LOÀI HỌ CÚC (ASTERACEAE) Ở THÀNH PHỐ HUẾ VÀ VÙNG PHỤ CẬN
Nguyễn Thị Cẩm Yến, Phạm Khắc Liệu
ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NƯỚC MỘT SỐ HỒ TRONG KINH THÀNH HUẾ QUA CÁC CHỈ SỐ DINH DƯỠNG