Vol. 67 No. 4 (2011): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 67, số 4, năm 2011
Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 67, số 4, năm 2011

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Tăng Tôn
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN VÀ MẬT SỐ TUYẾN TRÙNG GÂY HẠI TRÊN CÂY HỒ TIÊU TẠI CAM LỘ, QUẢNG TRỊ
PDF (Vietnamese)
Hoàng Thị Thái Hòa, Nguyễn Thị Thanh, Đỗ Đình Thục
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT RAU VÀ HÀM LƯỢNG NO3- TRONG ĐẤT TRỒNG RAU TẠI HUYỆN HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Lê Nguyễn Đoan Khôi
NHẬN THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG VỀ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ
PDF (Vietnamese)
Lê Vũ Khôi, Võ Văn Phú, Nguyễn Đình Lâm
DANH LỤC VÀ Ý NGHĨA BẢO TỒN NGUỒN GEN QUÍ HIẾM CÁC LOÀI THÚ Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BÀ NÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Trần Thị Lệ, Trần Thị Triệu Hà
NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO MỘT SỐ GIỐNG KHOAI SỌ (Colocasia antiquorum)
Phùng Thăng Long
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ SỨC XUẤT THỊT CỦA TỔ HỢP LỢN LAI BA GIỐNG NGOẠI PIETRAIN X (LANDRACE x YORKSHIRE) Ở THỪA THIÊN HUẾ
Nguyễn Văn Minh
ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP BÓN ĐẠM, LÂN VÀ KALI ĐẾN NĂNG SUẤT CÀ PHÊ VỐI KINH DOANH TẠI XÃ QUẢNG HIỆP, HUYỆN CƯMNGA TỈNH ĐĂK LĂK
Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Xuân Bả, Bùi Văn Lợi
TÌNH HÌNH NHIỄM KÝ SINH TRÙNG TRÊN ĐÀN CỪU NUÔI TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VẬT NUÔI THỦY AN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THUỐC TẨY TRỪ
Nguyễn Thị Ngọc, Phan Hòa
NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NHẰM NÂNG CAO MỨC ĐỘ CƠ GIỚI HÓA KHÂU THU HOẠCH LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Lương Hồng Nhung, Trần Văn Minh
NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG LOÀI VÀ PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG MỘT SỐ LOÀI CÂY ĂN QUẢ Ở THỊ XÃ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Lê Đình Phùng, Hà Thị Nguyệt
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH, TẬP TÍNH SINH HOẠT, KHẢ NĂNG VÀ TẬP TÍNH SINH SẢN CỦA LỢN RỪNG THÁI LAN NHẬP NỘI NUÔI Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM
Trịnh Thị Sen, Trần Văn Tý
Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm đến hiệu quả sử dụng đạm của các giống lúa mới năng suất cao
Lê Thị Thanh, Lê Nguyên Ngật
Dẫn liệu bước đầu về thành phần loài lưỡng cư và bò sát ở vùng rừng cao muôn, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Đình Thi, Lê Văn Tiếp
Ảnh hưởng của axít gibberellic (GA3) đến các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất lạc (Arachis hypogaea L.) ở Thừa Thiên Huế
Hồ Trung Thông, Hồ Lê Quỳnh Châu, Đàm Văn Tiện, Đỗ Văn Chung
Nghiên cứu một số chỉ tiêu năng suất và chất lượng thịt của lợn Kiềng Sắt ở Quảng Ngãi
Lê Thị Nam Thuận, Tống Thị Nga
Đặc tính sinh trưởng và dinh dưỡng của cá Bống lá tre Acentrogobius viridipunctatus (valenciennes, 1837) ở hệ đầm phá Thừa Thiên Huế
Hoàng Đình Trung, Võ Văn Phú, Lê Thị Miên Ngọc
Đa dạng thành phần loài động vật không xương sống cỡ lớn và chất lượng nước mặt ở sông Hương
Hoàng Đình Trung, Lê Trọng Sơn, Mai Phú Quý
Dẫn liệu bước đầu về đặc điểm phân bố theo độ cao của các loài côn trùng ở nước tại vùng Hải Vân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nguyễn Thị Tường Vy, Nguyễn Đức Hưng
Một số chỉ tiêu sinh lý máu của giống lợn địa phương (lợn Cỏ) miền núi, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trần Thị Phước Yên, Trương Văn Trí, Nguyễn Công Quỳnh, Nguyễn Thanh Minh, Trần Đức Thái
Nhân một trường hợp động kinh thể cười kháng thuốc do u mô thừa hạ đồi được điều trị thành công bằng dao Gamma