ĐO LƯỜNG Ý ĐỊNH TRỞ LẠI ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH HUẾ CỦA DU KHÁCH

Abstract

Mục đích của nghiên cứu này nhằm đo lường các yếu tố ảnh hưởng tới ý định trở lại của du khách đối với điểm đến du lịch Huế. Từ thông tin thu thập của 660 bảng hỏi, kết quả phân tích hồi quy Logistic cho thấy Sức hấp dẫn văn hóa lịch sử, Hình ảnh tổng thể, Môi trường du lịch và Giao thông thuận tiện là 4 yếu tố ảnh hưởng tới ý định trở lại điểm đến Huế của du khách. Từ đó, các khuyến nghị tập trung vào việc tiếp tục phát huy và cải thiện các thuộc tính của 4 yếu tố trên; đồng thời có chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn để nâng cao hơn nữa vai trò của yếu tố Sức hấp dẫn tự nhiên và Cơ sở hạ tầng du lịch, góp phần gia tăng ý định trở lại của du khách đối với điểm đến Huế.

Từ khóa: du khách, điểm đến du lịch Huế, ý định trở lại của du khách, mô hình hồi quy Logistic.

https://doi.org/10.26459/hueunijed.v129i5C.5968