Vol. 129 No. 5C (2020): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển
Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển

ISSN (Print): 2588-1205 | ISSN (Online): 2615-9716

Hue University Journal of Science: Economics and Development is a peer-reviewed national journal published by Hue University. The Journal brings together multidisciplinary interests in one journal and is to disseminate information of research in economics, accounting, finance, management, business administration, and related areas. The Journal is devoted to the publication of contributions in all fields of theoretical and applied research of the above disciplines from academics, professionals, graduate and undergraduate students, fellows, and associates pursuing research throughout the world. The editors welcome original contributions that have not been published and are not under consideration elsewhere. Papers accepted for publication are double-blind refereed to ensure academic integrity.

Indexing: The journal is indexed in CrossRef, BASE, and PKP|Index and accessed anywhere and anytime all over the world.

DOI® number: The journal has DOI: 10.26459. Each paper published in Hue University Journal of Science: Economics and Development is assigned a DOI number, which appears on the first page of the published paper after the volume and number of the issue.

Original Article

Dương Đắc Quang Hảo, Ngô Minh Tâm
5–17
HÀNH VI MUA SẢN PHẨM XANH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART HUẾ
PDF (Vietnamese)
Lê Thị Quỳnh Liên, Hồ Quốc Dũng, Võ Thị Phương Hà
19–40
SO SÁNH CÁC GIẢI PHÁP HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP TRÊN NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO CÁC DOANH NGHIỆP
PDF
Nguyễn Thị Lệ Hương, Phan Thanh Hoàn
41–59
ĐO LƯỜNG ẢNH HƯỞNG CÁC YẾU TỐ CỦA ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH HUẾ TỚI Ý ĐỊNH QUAY TRỞ LẠI CỦA DU KHÁCH
PDF
Đặng Thị Thúy Hiền, Trần Hữu Tuấn, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Đoàn Lê Diễm Hằng, Nguyễn Thị Phương Thảo
61–78
CÁC YẾU TỐ RÀO CẢN TRONG VIỆC HỌC TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN KHOA DU LỊCH – ĐẠI HỌC HUẾ
PDF (Vietnamese)
Phan Hoàng Long, Phạm Thị Tú Uyên
79–93
LÝ THUYẾT HÀNH VI DỰ ĐỊNH TRONG NGHIÊN CỨU Ý ĐỊNH LỰA CHỌN KHÁCH SẠN XANH CỦA DU KHÁCH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
PDF
Âu Thị Nguyệt Liên, Hoàng Trọng Hùng, Hồ Thị Hương Lan, Trần Đức Trí
95–112
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THUẾ CHO DOANH NGHIỆP: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Trà Lục Diệp, Phan Hoàn Long, Trần Thị Hằng
113–130
BIẾN SỐ NHÂN KHẨU HỌC VÀ HÀNH VI CÔNG DÂN TỔ CHỨC: NGHIÊN CỨU TRONG NGÀNH KHÁCH SẠN TẠI ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM
PDF (Vietnamese)
Bùi Thị Tám, Trần Ngọc Phước, Nguyễn Hoàng Tuệ Quang
131–149
TÁC ĐỘNG CỦA TRẢI NGHIỆM DU LỊCH ĐẾN CẢM XÚC VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐIỂM ĐẾN NHA TRANG
PDF
Nguyễn Hồ Phương Thảo, Phạm Thị Hồng Quyên, Lê Hoàng Anh, Phạm Thị Thanh Xuân
151–170
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TRUNG, DÀI HẠN NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Phan Thị Diễm Hương
171–188
BẢO TỒN DI SẢN VĂN HOÁ VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: TRƯỜNG HỢP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH Ở HOÀNG THÀNH HUẾ
PDF (Vietnamese)