Vol. 129 No. 5C (2020): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển
Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển

Nguyễn Hồ Phương Thảo, Phạm Thị Hồng Quyên, Lê Hoàng Anh, Phạm Thị Thanh Xuân
NGHIÊN CỨU NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TRUNG DÀI HẠN NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Phan Thị Diễm Hương
BẢO TỒN DI SẢN VĂN HOÁ VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: TRƯỜNG HỢP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH Ở HOÀNG THÀNH HUẾ
Đặng Thị Thúy Hiền, Huu Tuan Trần, Thị Như Quỳnh Nguyễn, Lê Diễm Hằng Đoàn, Thị Phương Thảo Nguyễn
CÁC YẾU TỐ RÀO CẢN TRONG VIỆC HỌC ONLINE CỦA SINH VIÊN KHOA DU LỊCH – ĐẠI HỌC HUẾ
Lê Thị Quỳnh Liên, Hồ Quốc Dũng, Võ Thị Phương Hà
ID5939
SO SÁNH CÁC GIẢI PHÁP HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP TRÊN NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY: LỰA CHỌN NÀO PHÙ HỢP CHO MỖI DOANH NGHIỆP
Luc Diep Tra, Hoang Long Phan, Thi Hang Tran
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIẾN SỐ NHÂN KHẨU HỌC TỚI HÀNH VI CÔNG DÂN TỔ CHỨC: NGHIÊN CỨU TRONG NGÀNH KHÁCH SẠN.
Âu Thị Nguyệt Liên, Hoàng Trọng Hùng, Hồ Thị Hương Lan, Trần Đức Trí
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THUẾ CHO DOANH NGHIỆP TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THỪA THIÊN HUẾ
Long Hoang Phan, Thị Tú Uyên Phạm
NGHIÊN CỨU Ý ĐỊNH LỰA CHỌN KHÁCH SẠN XANH CỦA DU KHÁCH KHI ĐẾN ĐÀ NẴNG SỬ DỤNG LÝ THUYẾT HÀNH VI DỰ ĐỊNH (TPB)
nguyen thi le huong, Thanh Hoan Phan
ĐO LƯỜNG Ý ĐỊNH TRỞ LẠI ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH HUẾ CỦA DU KHÁCH
Duong Dac Quang Hao, Ngo Minh Tam
NGHIÊN CỨU HÀNH VI MUA SẢN PHẨM XANH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART HUẾ
Bui Thi Tam, Trần Ngọc Phước, Nguyễn Hoàng Tuệ Quang
T TÁC ĐỘNG CỦA TRẢI NGHIỆM DU LỊCH ĐẾN CẢM XÚC VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐIỂM ĐẾN NHA TRANG