Vol 126, No 1A (2017)

Vol 126, No 1A (2017)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v126i1A

Full Issue

View or download the full issue Cover 126-1A-2017

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên

Đặng Hữu Định
5-17
Phan Tứ Quý, Dương Tuấn Quang, Trương Quý Tùng
19-29
Hoàng Thị Quỳnh Diệu, Nguyễn Văn Hợp, Nguyễn Hải Phong
31-40
Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thị Xuân Thảo, Trương Văn Chương, Lê Quang Tiến Dũng
41-50
Lương Thị Thêu
51-58
Mai Thị Thanh, Đinh Quang Khiếu, Bùi Thị Minh Châu, Hồ Văn Thành
59-66
Hoàng Xuân Thảo, Nguyễn Kim Ngân
67-79
Nguyễn Văn Canh
81-91
Bùi Hùng Thắng
93-101
Nguyễn Văn Hoàng
103-112
Hoàng Thanh Tùng
113-123
Lương Thị Minh Thủy
125-131
Nguyễn Chí Bảo
133-139
Bùi Văn Huy, Trương Quý Tùng
141-149
Nguyễn Thế Cường
151-163
Trần Thị Thanh Huyền, Cao Phi Bằng
165-174
Nguyễn Thị Tường Loan
PDF
175-184
Nguyễn Trần Trung
185-195
Hoàng Văn Đức
197-206
Phạm Xuân Cảnh, Nguyễn Ngọc Thạch, Nguyễn Hiệu, Nguyễn Quang Tuấn, Bùi Thị Hằng, Nguyễn Thị Thúy Nga
207-218