NGHIÊN CỨU THU NHẬP TỪ RỪNG CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH Ở XÃ THƯỢNG NHẬT, HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH TT HUẾ VÀ MỘT SỐ KHÍA CẠNH VỀ GIỚI | Duy Minh | Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities

NGHIÊN CỨU THU NHẬP TỪ RỪNG CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH Ở XÃ THƯỢNG NHẬT, HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH TT HUẾ VÀ MỘT SỐ KHÍA CẠNH VỀ GIỚI

Dao Duy Duy Minh

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hujos-ssh.v95i7.3293

Abstract


Nghiên cứu này phân tích về tầm quan trọng của rừng đối với đời sống của người dân trên địa bàn xã Thượng Nhật. Ngoài ra, việc tìm hiểu về vai trò của giới cũng như ý thức của họ trong việc bảo vệ rừng cũng được trình bày một cách cô đọng nhất. Số liệu thứ cấp được thu thập trong giai đoạn 2010 – 2012, số liệu sơ cấp nhóm tác giả thu thập trong năm 2012 với 120 mẫu điều tra trên 7 thôn của địa bàn xã. Qua quá trình nghiên cứu chúng tôi thấy rằng, thu nhập từ rừng đóng một vai trò rất quan trọng đối với đời sống của người dân nơi đây, trong đó thu nhập từ thực vật rừng (4.294,70 nghìn đồng) cao hơn so với thu nhập từ động vật rừng (2.514,90 nghìn đồng) và chủ yếu đối tượng khai thác vẫn là nam giới; về các hoạt động chung trong gia đình thì nhìn chung tỷ lệ cùng tham gia đều đạt khá cao (trên dưới 30%); về ý thức bảo vệ rừng thì nam giới vẫn đóng vai trò quan trọng (trên 75%).

 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.