Vol. 95 No. 7 (2014): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 95, số 7, năm 2014
Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 95, số 7, năm 2014

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Dao Duy Duy Minh
5
NGHIÊN CỨU THU NHẬP TỪ RỪNG CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH Ở XÃ THƯỢNG NHẬT, HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH TT HUẾ VÀ MỘT SỐ KHÍA CẠNH VỀ GIỚI
Huỳnh Văn Chương, Trần Kim Anh, Nguyễn Đăng Nghĩa
13
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
Vo Thi Thanh Diep
29
NGHIÊN CỨU NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA GIÁO VIÊN TIẾNG ANH
Mai Thị Thùy Dung
39
PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG SỬA LỖI NÓI TRONG VIỆC DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH
Nguyễn Hồng Điệp
49
Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo trong phong cách tư duy Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng nước ta
Hoàng Hữu Hòa (ĐHKT)
59
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CẤU TRÚC TUYẾN TÍNH (SEM) ĐÁNH GIÁ
Nguyễn Đức Học
71
ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM
Nguyễn Văn Hùng
81
DIỄN NGÔN NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM SAU NĂM 1986
Cao Nguyễn Khánh Huyền
93
TIẾN TRÌNH THỐNG NHẤT BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN: THUẬN LỢI, THÁCH THỨC VÀ TRIỂN VỌNG
Trần Thị Hương
105
ĐẶC ĐIỂM TỪ TƯỢNG THANH TIẾNG HÁN
Trương Huỳnh Kỳ
125
HUỲNH THÚC KHÁNG VỚI SỬ HỌC VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX
tran thi khanh
137
PHÂN LOẠI BIÊN MỤC VÀ TỔ CHỨC KHO TÀI LIỆU CHUYÊN BIỆT TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
Nguyễn Tùng Lâm
149
NÉT ĐẶC SẮC TRONG PHƯƠNG PHÁP NGOẠI GIAO HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Hữu Lễ
159
Một số vấn đề thi pháp thể loại của du kí
Trần Thị Quỳnh Nga, Trần Thị Quỳnh Nga
177
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ DẠY HỌC TỪ NGỮ ĐỒNG NGHĨA THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
Trần Anh Phương
189
ĐỒNG HIỆN THỜI GIAN TRONG ÂM THANH VÀ CUỒNG NỘ CỦA WILLIAM FAULKNER
Trương Quý Tùng, Nguyễn Ái Quỳnh, Phạm Thế Kiên, Nguyễn Dư Trai
197
THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ
Lê Tô Minh Tân
211
NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN
Lê Quang Trực
225
Viết tình huống phục vụ cho giảng dạy – học tập: trường hợp nghiên cứu học phần Quản trị marketing tại Đại học Kinh tế - Đại học Huế
Mai Chủ
239
CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ