ẢNH HƯỞNG CỦA THÓI QUEN VIẾT TIẾNG VIỆT ĐẾN CÁCH DIỄN ĐẠT CÂU VÀ SỬ DỤNG TRẠNG NGỮ TRONG CÁC BÀI VIẾT HỌC THUẬT TIẾNG ANH | Dung | Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities

ẢNH HƯỞNG CỦA THÓI QUEN VIẾT TIẾNG VIỆT ĐẾN CÁCH DIỄN ĐẠT CÂU VÀ SỬ DỤNG TRẠNG NGỮ TRONG CÁC BÀI VIẾT HỌC THUẬT TIẾNG ANH

Đỗ Thị Xuân Dung

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hujos-ssh.v68i5.3448

Abstract


Bài báo phân tích một số lối diễn đạt chưa trang trọng và chưa đạt chuẩn về văn phongkhoa học của sinh viên Việt Nam trong các bài luận học thuật và bài nghiên cứu tiếng Anh;đồng thời thảo luận các nguyên nhân chủ yếu của lối diễn đạt này. Nguyên nhân chính của sựkhác biệt được lý giải dựa trên những ảnh hưởng của thói quen viết tiếng Việt và lối suy nghĩcủa người Việt đến cách hành văn trong tiếng Anh. Bài báo còn đề xuất một số biện pháp để cảithiện chất lượng bài viết luận học thuật hoặc bài nghiên cứu bằng tiếng Anh; giúp sinh viênngành tiếng Anh tiếp cận thành công những chuẩn mực ngôn ngữ và diễn đạt tu từ của ngườibản xứ trong cách hành văn.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.