Vol. 68 No. 5 (2011): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 68, số 5, năm 2012
Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 68, số 5, năm 2012

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đỗ Thị Xuân Dung
ẢNH HƯỞNG CỦA THÓI QUEN VIẾT TIẾNG VIỆT ĐẾN CÁCH DIỄN ĐẠT CÂU VÀ SỬ DỤNG TRẠNG NGỮ TRONG CÁC BÀI VIẾT HỌC THUẬT TIẾNG ANH
Lê Văn Dũng, Nguyễn Quang Trường
NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÓI NGHÈO CỦA CÁC NÔNG HỘ Ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH
Nguyễn Thị Thu Hà
ẨN DỤ VÀ HOÁN DỤ TỪ VỰNG Ở MỘT SỐ ĐỘNG TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC TRONG TIẾNG VIỆT
Thái Thanh Hà, Tôn Đức Thắng
ẢNH HƯỞNG CỦA GIỚI VÀ ĐẶC ĐIỂM VĂN HOÁ ĐẾN SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG QUA MÔ HÌNH PHƯƠNG TRÌNH CẤU TRÚC (SEM)
Lê Nam Hải, Hà Thị Hoài Hương
NGHIÊN CỨU SÁNG TẠO DƯỚI QUAN ĐIỂM VỀ NHÂN CÁCH
Phan Văn Hòa, Nguyễn Việt Thiên
HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT NẤM RƠM Ở PHÚ LƯƠNG, PHÚ VANG, THỪA THIÊN HUẾ
Trần Lăng
QUAN NIỆM CỦA ALBERT EINSTEIN VỀ CON NGƯỜI VÀ Ý NGHĨA CUỘC SỐNG
Phan Thị Tú Nga
THỰC TRẠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ
Lê Thị Nguyện
VAI TRÒ VÀ NHỮNG THÁCH THỨC TỪ CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN – THỦY LỢI Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM
Nguyễn Thị Hồng Nhật
THỰC TRẠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở ĐẠI HỌC HUẾ
Nguyễn Quang Phục, Trần Văn Hòa, Phạm Xuân Hùng, Phan Thị Thanh Tâm
KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NÔNG SẢN MIỀN TRUNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP SẢN PHẨM CAO SU TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Trịnh Văn Sơn
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO KHU VỰC MIỀN TRUNG
Trần Quang Ngọc Thúy
SỬ DỤNG BỘ SƯU TẬP TÀI LIỆU HỌC CÓ TỰ NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HỌC TRONG GIẢNG DẠY KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH
Lê Công Triêm, Đỗ Văn Năng
RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LÀM VIỆC VỚI KÊNH HÌNH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Mai Văn Xuân, Nguyễn Văn Hóa
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO ĐẾN PHÁT TRIỂN CÀ PHÊ BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
Mai Văn Xuân, Mai Lệ Quyên
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÙNG NÔNG THÔN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NGÃI
Trương Viên, Phan Quỳnh Như, Phan Đỗ Quỳnh Trâm
PHÂN TÍCH NHU CẦU TUYỂN DỤNG – ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ GIÁO TRÌNH NGÀNH CỬ NHÂN SƯ PHẠM TIẾNG ANH
Hoàng Ngọc Vĩnh, Trần Văn Thành
NGHỆ THUẬT VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC CỦA HỒ CHÍ MINH