QUAN HỆ TRÊN LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ, NGOẠI GIAO VÀ HỢP TÁC VỀ AN NINH, QUỐC PHÒNG NHẬT BẢN – VIỆT NAM TỪ NĂM 2002 ĐẾN NAY

Abstract

Nhật Bản và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/9/1973. Tuy nhiên, phải đến năm 2002, sau khi hai nước ký Tuyên bố chung thiết lập quan hệ “Đối tác tin cậy, ổn định lâu dài” thì quan hệ Nhật-Việt mới thực sự phát triển mạnh mẽ, thực chất và đi vào chiều sâu với những nấc thang mới, mang lại những lợi ích to lớn cho nhân dân hai nước. Bài viết chủ yếu đề cập đến quan hệ chính trị, ngoại giao và hợp tác an ninh, quốc phòng giữa Nhật Bản và Việt Nam từ năm 2002 đến nay với các nội dung: những nhân tố mới tác động đến mối quan hệ này; Những thành tựu đạt được và những khó khăn, thách thức cũng như cơ hội, thuận lợi để mối quan hệ trên lĩnh vực chính trị, ngoại giao và hợp tác về an ninh, quốc phòng giữa hai nước tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

References

 1. Tài liệu tham khảo:
 2. Nguyễn Thị Quế - Ngô Phương Anh (2010), “Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản thập niên đầu thế kỉ XXI”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, (số 7).
 3. Dương Phú Hiệp (2002), Điều chỉnh chính sách kinh tế của Nhật Bản, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội.
 5. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội.
 6. PGS.TS Nguyễn Hoàng Giáp (2013), Cạnh tranh chiến lược ở khu vực Đông Nam Á giữa một số nước lớn hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 7. PGS.TS Nguyễn Thị Quế - PGS.TS Nguyễn Tất Giáp (2013), Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản sau Chiến tranh Lạnh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 8. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, “Tuyên bố chung Việt Nam - Nhật Bản về phát triển toàn diện Quan hệ Đối tác Chiến lược vì Hòa bình và Phồn vinh ở Châu Á”, http://www.vnembassy-jp.org/vi/tuy%C3%AAn-b%E1%BB%91-chung-vi%E1%BB%87t-nam-nh%E1%BA%ADt-b%E1%BA%A3n-v%E1%BB%81-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-to%C3%A0n-di%E1%BB%87n-quan-h%E1%BB%87-%C4%91%E1%BB%91i-t%C3%A1c-chi%E1%BA%BFn-l%C6%B0%E1%BB%A3c-v%C3%AC-h%C3%B2a-b%C3%ACnh-v%C3%A0
 9. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, “Tuyên bố chung Việt Nam-Nhật Bản về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á”, http://www.vnembassy-jp.org/vi/tuy%C3%AAn-b%E1%BB%91-chung-vi%E1%BB%87t-nam-nh%E1%BA%ADt-b%E1%BA%A3n-v%E1%BB%81-thi%E1%BA%BFt-l%E1%BA%ADp-quan-h%E1%BB%87-%C4%91%E1%BB%91i-t%C3%A1c-chi%E1%BA%BFn-l%C6%B0%E1%BB%A3c-s%C3%A2u-r%E1%BB%99ng-v%C3%AC-h%C3%B2a-b%C3%ACnh-v%C3%A0
 10. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, “Tuyên bố về Tầm nhìn chung quan hệ Việt Nam - Nhật Bản nhằm thúc đẩy toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á”, tại địa chỉ http://www.vnembassy-jp.org/vi/tuy%C3%AAn-b%E1%BB%91-v%E1%BB%81-t%E1%BA%A7m-nh%C3%ACn-chung-quan-h%E1%BB%87-vi%E1%BB%87t-nam-nh%E1%BA%ADt-b%E1%BA%A3n
 11. Trần Khánh (2006), “Môi trường địa chính trị Đông Nam Á với hội nhập Việt Nam – ASEAN”, Tạp chí Cộng sản, (số 16).
 12. Kumao Kaneko, “Ba vấn đề trong quan hệ đối tác chiến lược Nhật Bản - Việt Nam”, tại địa chỉ: http://cjs.inas.gov.vn/index.php?newsid=826.
 13. Hạnh Quỳnh, “Đưa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản đi vào chiều sâu, hiệu quả”, tại địa chỉ: http://www.dangcongsan.vn/quoc-phong-an-ninh/dua-hop-tac-quoc-phong-viet-nam-nhat-ban-di-vao-chieu-sau-hieu-qua-521049.html
 14. Nguyễn Xuân Thắng (2004), Sự điều chỉnh chiến lược hợp tác khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh quốc tế mới, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội.
 15. Toshiharu Tsuboi (2014), “Khả năng và những vấn đề trong hợp tác phòng vệ Việt Nam – Nhật Bản”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, (số 3).
 16. Minh Thúy, “Việt Nam - Nhật Bản: thúc đẩy hợp tác song phương, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng”, tại địa chỉ: http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Binh-luan/2015/35239/Viet-Nam-Nhat-Ban-thuc-day-hop-tac-song-phuong-lam.aspx
 17. vtv.vn, “Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam”, Chương trình Thời sự lúc 19h của Đài truyền hình Việt Nam trên kênh VTV1, ngày 16/1/3013.
 18. Thông tấn xã Việt Nam, “Quan hệ an ninh hàng hải Nhật – Việt”, Tài liệu tham khảo đặc biệt, ngày 02/11/2015.
 19. PV/VOV.VN, “Thêm một lần tham nhũng ODA, Việt Nam sẽ khó nhận tài trợ từ Nhật?” tại địa chỉ: http://vov.vn/kinh-te/them-mot-lan-tham-nhung-oda-viet-nam-se-kho-nhan-tai-tro-tu-nhat-392220.vov.
 20. Xuân Tuyến, “Việt Nam ủng hộ Nhật Bản đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực”, tại địa chỉ: http://baochinhphu.vn/Tong-Bi-thu-tham-chinh-thuc-Nhat-Ban/Viet-Nam-ung-ho-Nhat-Ban-dong-vai-tro-trung-tam-trong-cau-truc-khu-vuc/236529.vgp