Vol. 130 No. 6A (2021): Khoa học Xã hội Nhân văn tiếng Việt
Khoa học Xã hội Nhân văn tiếng Việt

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguyễn Thị Hồng Duyên
5-20
NHẬN THỨC VỀ CHUẨN ĐẦU RA NĂNG LỰC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ ĐẠI HỌC HUẾ
PDF
PHẠM THỊ GÁI
21-38
ĐỀ TÀI VỊNH SỬ TRONG THƠ SỨ TRÌNH TRIỀU NGUYỄN (1802 - 1884)
PDF (Vietnamese)
Hỷ Trung Hỷ
39-54
CON NGƯỜI VÀ THƠ LÝ BẠCH QUA NHỮNG LỜI PHẨM BÌNH CỦA CỔ NHÂN
PDF (Vietnamese)
Bình Phương Luân Lê
55-64
SỰ DU NHẬP VÀ HOẰNG HÓA PHẬT GIÁO CỦA CÁC THIỀN SƯ TRUNG QUỐC Ở THUẬN HÓA NỬA SAU THẾ KỶ XVII
PDF
Trương Viên
65-81
Tích hợp học tập phục vụ cộng đồng vào chương trình giảng dạy đại học: Một nghiên cứu thực nghiệm
PDF (Vietnamese)
trần thanh nhị
83-93
TIỀN ĐỀ LỊCH SỬ, XÃ HỘI, VĂN HOÁ HÌNH THÀNH DỰ BÁO TRONG VĂN XUÔI TỰ SỰ TRUNG ĐẠI VIỆT NAM
PDF (Vietnamese)
Thanh Sơn Lê
95-108
SỰ TRỖI DẬY CỦA “CON NGƯỜI CÁ NHÂN” TRONG VĂN CHƯƠNG TẢN ĐÀ
PDF (Vietnamese)
KHANH LE PHI HO
109-121
QUYỀN THAM GIA CỦA TRẺ EM VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG TẠI QUẢNG THÁI – THỪA THIÊN HUẾ VÀ CÀ DY - QUẢNG NAM
PDF
Nguyễn Sơn, Hồ Viết Hoàng, Nguyễn Thị Như Điệp, Đinh Điền, Lương An Vinh
123-130
SO SÁNH CÁC VĂN BẢN TIẾNG VIỆT THEO ĐỘ KHÓ
PDF
Trần Đức Sáng tran
131-144
“TÊNG PING” TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI CƠ TU Ở HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF
Nguyễn Vũ Lân
145-155
NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ LĂNG THIỆU TRỊ - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT
PDF
Bui Quang Dung
157-168
THỰC TRẠNG NGUỒN LỰC CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP XÃ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF
Đặng Công Cường
169-180
THE LAW ON ENSURING RIGHTS TO WORK FOR VIETNAMESE ETHNIC MINORITYIES
PDF
Nguyễn Văn Tuấn
181-198
QUAN HỆ TRÊN LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ, NGOẠI GIAO VÀ HỢP TÁC VỀ AN NINH, QUỐC PHÒNG NHẬT BẢN – VIỆT NAM TỪ NĂM 2002 ĐẾN NAY
PDF
Hà Lệ Thủy
199-210
BIỆN PHÁP BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM - SO SÁNH VỚI LUẬT HÌNH SỰ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
PDF